svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

การเคหะแห่งชาติ แจ้งฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม กลุ่มเปราะบาง 2 แห่ง เช็คเลย

19 กันยายน 2564

ข่าวดี แจ้งฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม กลุ่มเปราะบางโครงการการเคหะแห่งชาติ 2 แห่ง เริ่ม 21 ก.ย.นี้ เช็คคุณสมบัติ-เงื่อนไข พร้อมจุดให้บริการได้ที่นี่

จากกรณีที่สภากาชาดไทย ได้รับพระทานวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม จำนวน 100,000 โดส จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ที่สภากาชาดจีนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปฉีดให้แก่ประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเปราะบาง, ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ส่วนหนึ่งของวัคซีนส่งไปต่างจังหวัด ได้แก่ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และโรงเรียน ตชด.

ล่าสุด การเคหะแห่งชาติ แจ้งข่าวดี ผ่านเฟซบุ๊ก การเคหะแห่งชาติ ใจความว่า ขอเชิญประชาชนกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นผู้อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ เข้ารับการฉีดวัคซีนพระราชทาน "ซิโนฟาร์ม" เข็มที่ 1

ภายใต้ความร่วมมือของ สภากาชาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งวัน เวลา สถานที่นัดหมายเพื่อฉีดวัคซีนโควิดสำหรับกลุ่มเปราะบาง

ทั้งนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 กับ สภากาชาดไทยเท่านั้น

1.เขตคันนายาว 

  • วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ โครงการอาคารเช่า สุขาภิบาล 1 ถนนนวมินทร์ 74 จำนวน 418 ราย

2.เขตดินแดง 

  • วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สนามกีฬาห้วยขวาง เขตดินแดง จำนวน 401 ราย 

การเคหะแห่งชาติ แจ้งฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม กลุ่มเปราะบาง 2 แห่ง เช็คเลย การเคหะแห่งชาติ แจ้งฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม กลุ่มเปราะบาง 2 แห่ง เช็คเลย

ที่มา : เฟซบุ๊ก การเคหะแห่งชาติ