เช็กด่วน! ประกันสังคม ม.40 รับเงินเยียวยา ไทม์ไลน์ใหม่จ่ายวันแรก 20 ก.ย.

18 ก.ย. 2564 เวลา 5:58 น. 92.7k

ประกันสังคมมาตรา40 (ม.40) เช็กไทม์ไลน์วันโอนเงินเยียวยา ล่าสุด www.sso.go.th ประกาศปรับใหม่ เริ่มจ่ายจริง 20 กันยายนนี้ พื้นที่ไหนบ้างเช็กเลย !

วันที่ 18 กันยายน 2564 อัพเดทวันโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตน ล่าสุดกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.)ได้ปรับปรุงไทม์ไลน์การจ่ายเงินเยียวยาใหม่ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน ในรอบที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)ที่ผ่านมา 

โดยในส่วนการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตรา40 (ม. 40) ไทม์ไลน์ล่าสุด เป็นดังนี้ 

วันที่ 20 กันยายน 2564  ( พื้นที่ 16 จังหวัด) 

โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี (ที่ขึ้นทะเบียนใหม่) และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 ส.ค.- 24 ส.ค. 64  จำนวน 1,935,325 คน  กลุ่มนี้ได้รับ 1 เดือน วงเงินคนละ 5,000 บาท

วันที่ 22 กันยายน 2564  (พื้นที่ 13 จังหวัดรอบ 2 )

โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 รอบที่2 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2,000,000 คน รับรอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท

วันที่ 23 กันยายน 2564  พื้นที่ 13 จังหวัดรอบ 2 ( ที่เหลือ)

โอนเงินเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 รอบที่ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ที่เหลืออีกจำนวน 1,953,767 คน อีกคนละ 5,000 บาท

วันที่ 28 กันยายน 2564   พื้นที่ 3 จังหวัด จ่ายรวม 2 รอบ
โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา (ที่ขึ้นทะเบียนใหม่) และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 – 24 สิงหาคม 2564 จำนวน 356,328 คน จะได้รับเยียวยา รวม 2 รอบ คนละ 10,000 บาท

เช็กด่วน! ประกันสังคม ม.40 รับเงินเยียวยา ไทม์ไลน์ใหม่จ่ายวันแรก 20 ก.ย.

ด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคม (สปส.)ได้จ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน มาตรา 33,39 และ 40 สปส.จ่ายไปแล้วกว่า 10 ล้านคน หรือกว่าร้อยละ 98 สำหรับผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับสิทธิให้รีบดำเนินการผูกพร้อมเพย์ธนาคารกับบัตรประชาชน ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้

ในส่วนผู้ประกันตนที่ตกหล่น และอยู่ในพื้นที่ได้รับการเยียวยา แต่ได้ไม่รับเงินเยียวยา ให้ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบทบทวนสิทธิ โดยผู้ทบทวนสิทธิสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยาได้ที่ www.sso.go.th พร้อมกรอกแบบฟอร์มลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจน หรือแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้ นำแบบที่กรอกครบถ้วนแล้วส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานประกันสังคมที่สะดวก 29 จังหวัดสีแดงเข้ม (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง