อบต.บางพลีใหญ่ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี

14 ก.ย. 2564 | 10:15 น.

อบต.บางพลีใหญ่ เปิดให้ประชาชนในพื้นที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี ตั้งแต่วันนี้ -17 ก.ย.และเริ่มฉีดวันที่ 24 ก.ย. - 9 ต.ค.

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ (อบต.บางพลีใหญ่)ประกาศเชิญชวนให้ประชาชนที่พักอาศัย/ทำงาน ในเขต อบต.บางพลีใหญ่ (ทะเบียนบ้านอยู่ที่ไหนก็ได้)ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 สามารถลงทะเบียนแสดงความประสงค์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ฟรี รอบประชาชนทั่วไป ได้ตั้งแต่วันนี้ - 17 กันยายน (ส่วนผู้ที่เคยลงทะเบียนกับ อบต.บางพลีใหญ่ไปแล้วไม่ต้องลงซ้ำ)

 

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการเข้ารับวัคซีน สามารถศึกษารายละเอียด เงื่อนไข ต่างๆได้ดังนี้


1. อายุ 18 ปีขึ้นไป


2. ยังไม่เคยฉีดวัคซีนเท่านั้น


3. ไม่เคยติดโควิดในระยะ 3 เดือนย้อนหลัง  ( สำคัญมาก)


4. เป็นบุคคลที่พักอาศัย/ทำงาน ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบต.บางพลีใหญ่


5. นัดหมายจะส่งให้ท่านทาง SMS และติดตามประกาศทางเฟซบุ๊กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่


 

กำหนดการฉีดวัคซีน

  • ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 9 ตุลาคม 2564

ช่องทางการลงทะเบียน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

  • โทร. 02-337-3115 ต่อ 119,110


 

อบต.บางพลีใหญ่ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี