ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 40.95 ล้านโดส 10 ชาติอาเซียนฉีดแล้ว 301.01 ล้านโดส

14 ก.ย. 2564 เวลา 5:45 น. 40

ประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 40.95 ล้านโดส เพิ่มขึ้น 6.67 แสนแสนโดส ด้าน 10 ชาติอาเซียนฉีดแล้วรวม 301.01 ล้านโดส ขณะที่ทั่วโลกฉีดแล้ว 5,692 ล้านโดส

นับจากไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2564  จำนวนการได้รับวัคซีนโควิดสะสม (28 ก.พ. - 13 ก.ย. 2564) รวม 40,953,025 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 13 กันยายน 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 676,669 โดส

 • เข็มที่ 1 : 237,043 ราย
 • เข็มที่ 2 : 438,126 ราย
 • เข็มที่ 3 : 1,500 ราย

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 40.95 ล้านโดส 10 ชาติอาเซียนฉีดแล้ว 301.01 ล้านโดส

 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 27,540,743 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 12,795,707 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 616,575 ราย

ทั่วโลกฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 5,692 ล้านโดส

วันที่ 12 ก.ย.64 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลก ฉีดรวมกันแล้ว 5,692 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 33.5 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 379 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 178 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 40.95 ล้านโดส 10 ชาติอาเซียนฉีดแล้ว 301.01 ล้านโดส

10 ชาติอาเซียนฉีดวัคซีนโควิดแล้ว  301.01 ล้านโดส

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 301.01 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (77.3% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 114.5 ล้านโดส รายละเอียด ดังนี้

 1. อินโดนีเซีย จำนวน 114,500,929 โดส (26.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
 2. ไทย จำนวน 40,060,467 โดส (41.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
 3. มาเลเซีย จำนวน 38,260,575 โดส (65.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
 4. ฟิลิปปินส์ จำนวน 37,728,114 โดส (19.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
 5. เวียดนาม จำนวน 27,108,588 โดส (22.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
 6. กัมพูชา จำนวน 21,630,599 โดส (67.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
 7. สิงคโปร์ จำนวน 8,963,404 โดส (77.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
 8. เมียนมา จำนวน 7,868,906 โดส (8.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
 9. ลาว จำนวน 4,518,410 โดส (36.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
 10. บรูไน จำนวน 371,501 โดส (53.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 40.95 ล้านโดส 10 ชาติอาเซียนฉีดแล้ว 301.01 ล้านโดส

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 , กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

แท็กที่เกี่ยวข้อง