ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อ "บิ๊กตู่" นั่งนายกฯ สมัยสุดท้าย

12 ก.ย. 2564 | 02:33 น.

นิด้าโพล เผย ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อ "บิ๊กตู่" นั่งนายกฯสมัยสุดท้าย พล.อ.ประวิตร ขึ้นนั่งนายกฯ เป็นได้ยาก แต่ 3ป. ยังมีบทบาทจัดตั้งรัฐบาล

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "ความเป็นไปได้ทางการเมืองของ 3 ป." ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6 - 9 กันยายน 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความเป็นไปได้ทางการเมืองของ 3 ป. (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อความเป็นไปได้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ เป็นสมัยสุดท้าย พบว่า ส่วนใหญ่ 32.06% ระบุว่า เป็นไปได้มาก รองลงมา 30.53% ระบุว่า ค่อนข้างเป็นไปได้ 22.60% ระบุว่า เป็นไปไม่ได้เลย 10.84% ระบุว่า ไม่ค่อยเป็นไปได้ และ 3.97% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อความเป็นไปได้ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี ภายหลังการเลือกตั้งครั้งหน้า พบว่า ส่วนใหญ่ 62.82% ระบุว่า เป็นไปไม่ได้เลย รองลงมา 13.97% ระบุว่า ไม่ค่อยเป็นไปได้ 13.51% ระบุว่า ค่อนข้างเป็นไปได้ 4.66% ระบุว่า เป็นไปได้มาก และ 5.04% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อความเป็นไปได้ว่า 3 ป. (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) จะยังคงมีบทบาทในการจัดตั้งรัฐบาล ภายหลังการเลือกตั้งสมัยหน้า พบว่า ส่วนใหญ่ 39.47% ระบุว่า ค่อนข้างเป็นไปได้ รองลงมา 23.28% ระบุว่า เป็นไปไม่ได้เลย 20.69% ระบุว่า เป็นไปได้มาก 12.21% ระบุว่า ไม่ค่อยเป็นไปได้ และ 4.35% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ