โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 189 ราย พบมีอายุเกิน 60 ปี 127 ราย

10 ก.ย. 2564 | 06:31 น.

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,403 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 189 ราย รายละเอียดผู้เสียชีวิต อยู่ในกรุงเทพฯ 25 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวานมากที่สุด พบเป็นกลุ่ม 607 ผู้อายุเกิน 60 ปี 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง รวมกันถึง 88%

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,403 ราย ประกอบด้วย

 • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 12,770 ราย
 • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 1,275 ราย 
 • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 341 ราย
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 17 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 189 ราย

โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 189 ราย พบมีอายุเกิน 60 ปี 127 ราย

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 1,352,953 ราย รักษาตัวอยู่ 141,642 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 1,197,391 ราย เพิ่มขึ้น 15,610 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 13,826 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 10 กันยายน 2564 จำนวน 189 ราย แยกเป็น เป็นชาย 92 ราย หญิง 97 ราย ค่ากลางอายุ 68.5 ปี(21-103 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 25 ราย เป็นกลุ่ม 607 รวมกันถึง 88% เป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 127 ราย คิดเป็น 67%  7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 39 ราย คิดเป็น 21% 

โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

 • ความดันโลหิตสูง (89) 
 • เบาหวาน (81) 
 • ไขมันในเลือดสูง (45)
 • อ้วน (27)
 • โรคไต (27) 
 • ติดเตียง (6)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

ติดเชื้อในพื้นที่ 185 : คนรู้จัก 87 ราย  ,ครอบครัว 19 ราย อาศัยในพื้นที่ระบาด 77 ราย อาชีพเสี่ยง 2 ราย

เสียชีวิตที่บ้าน  1 ราย

โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 189 ราย พบมีอายุเกิน 60 ปี 127 ราย