ทส.ผนึกศุลกากร -กอ.รมน.-บก.ปทส.คุมเข้มนำเข้าเศษพลาสติกขยะอิเล็กทรอนิกส์

08 กันยายน 2564

ทส.ผนึก กำลังกรมศุลกากร -กอ.รมน.- บก.ปทส. ควบคุมการนำเข้าเศษพลาสติกตามมติคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์

วันที่  8 กันยายน 2564 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  (คพ.) กระทรวงทรัพยากนรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า คพ.ร่วมกับกรมศุลกากร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กองปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 

ทส.ผนึกศุลกากร -กอ.รมน.-บก.ปทส.คุมเข้มนำเข้าเศษพลาสติกขยะอิเล็กทรอนิกส์

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี กรณีกรมศุลกากร มีข้อสงสัยสินค้าขาเข้า ของบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด สำแดงผิดข้อเท็จจริง โดยสำแดงเป็นสินค้าเศษกระดาษไม่ได้แยก พิกัด 4707.90.00 น้ำหนักรวม 294 ตัน ซึ่งผลการตรวจสอบสินค้าในตู้ดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ คพ. กรมศุลกากร และตัวแทนบริษัทฯ พบของอันมีลักษณะเข้าข่ายเป็นขยะเทศบาล พิกัด 3825.10.00

ทส.ผนึกศุลกากร -กอ.รมน.-บก.ปทส.คุมเข้มนำเข้าเศษพลาสติกขยะอิเล็กทรอนิกส์

กรณีดังกล่าวมีความผิดตามมาตรา 202 มาตรา 244 และมาตรา 252 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.  2560 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกำหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 

ทส.ผนึกศุลกากร -กอ.รมน.-บก.ปทส.คุมเข้มนำเข้าเศษพลาสติกขยะอิเล็กทรอนิกส์

ในการนี้ กรมศุลกากรจะดำเนินการตามกฎหมายและให้บริษัทฯ ส่งสินค้าดังกล่าวกลับประเทศต้นทางต่อไป ซึ่งเป็นการดำเนินการควบคุมการนำเข้าเศษพลาสติกตามมติคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ นายอรรถพล กล่าว

ทส.ผนึกศุลกากร -กอ.รมน.-บก.ปทส.คุมเข้มนำเข้าเศษพลาสติกขยะอิเล็กทรอนิกส์