ศาลชี้“ม.95 ป.อาญา”เฉพาะส่วนไม่ฟ้อง-ไม่ได้ตัวผู้ทำผิดมาศาลไม่ขัด รธน.

08 ก.ย. 2564 | 09:53 น.

ศาลรธน.ชี้ ม.95 ประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะส่วนการไม่ฟ้อง-การไม่ได้ตัวผู้กระทำผิดมายังศาลภายในกำหนดเวลาทำให้ขาดอายุความ “ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ”

วันนี้(8ก.ย.64) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 วรรคหนึ่ง เฉพาะในส่วนที่บัญญัติว่า "ในคดีอาญา  ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนดดังต่อไปนี้ นับแต่วันกระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ" ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 และมาตรา27

 

คำวินิจฉัยดังกล่าวสืบเนื่องจาก ศาลอุทธรณ์ภาค 6 ส่งคำโต้แย้งของ โจทก์คือ นายชัยณรงค์ ปริญญาณัฏฐ์ ในคดีอาญาหมายเลขดำ

 

ศาลจังหวัดนครสวรรค์ที่ 2830/2561 หมายเลขแดงศาลจังหวัดนครสวรรค์ที่ 1026/2562 ขอให้

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 วรรคหนึ่ง ว่า ประมวลกฎหมายอาญา

 

มาตรา 95 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา  5 มาตรา 26 และมาตรา 27 หรือไม่ ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 5

 

เป็นบททั่วไปที่วางหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญจึงเห็นว่าไม่ต้องวินิจฉัยในส่วนนี้ และวินิจฉัยเฉพาะในส่วนที่บัญญัติว่า "ในคดีอาญา ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนด ดังต่อไปนี้ นับแต่วันกระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ" ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 และมาตรา 27หรือไม่ซึ่งศาลฯ ก็มีคำวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญ