ตรวจสอบเงินเยียวยานักเรียน ไม่ได้รับเงินต้องทำอย่างไรเช็คที่นี่

02 ก.ย. 2564 เวลา 17:09 น. 20.7k

เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาทเริ่มโอนแล้ว กรณีไม่ได้รับเงินต้องทำอย่างไร ตรวจสอบผ่านช่องทางไหน เช็คข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่

หลังจากวันที่ 1 กันยายน 2564 กระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มดำเนินการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน นักศึกษา ตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาทต่อคน 

 

วันนี้"ฐานเศรษฐกิจ"จึงได้รวบรวมข้อมูลของเงินเยียวยานักเรียน ว่าใครมีสิทธิ์ได้รับบ้าง แล้วจะได้รับผ่านช่องทางไหน ในวันที่เท่าไร  หรือในกรณีที่ไม่ได้รับเงินจะต้องทำอย่างไร ตรวจสอบหรือติดต่อที่เบอร์ไหน รายละเอียดข้อมูลทั้งหมดรวบรวมไว้ที่นี่

 

-เงินเยียวยานักเรียน ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง

 • นักเรียน นักศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีพ ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 

 

-วงเงินงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยา

 • ประมาณ 21,600 ล้านบาท โดยช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาประมาณ 10.8 ล้านคน

 

-จำนวนเงินเยียวยานักเรียนที่ได้รับ 

 • รับเงินเยียวยาคนละ 2,000 บาท

 

-ช่องทางการรับเงินเยียวยา

 • 1.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 2.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  3.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) รับเงินโอนเข้าบัญชี หรือ รับเงินสดที่โรงเรียนโดยรับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564 
 • 4.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จะได้รับเงิน วันที่ 6-10 กันยายน 2564

 

เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาทเริ่มโอนแล้ว
 

 

-วิธีการตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน

 1. นักเรียน สังกัด สพฐ.สามารถตรวจสอบสิทธิ์ ได้ที่เว็บไซต์ (คลิกที่นี่)
 2. นักเรียน สังกัด สช.ตรวจสอบสิทธิ์ ได้ที่ (คลิกที่นี่)
 3. นักศึกษา สังกัด สอศ. ตรวจสอบสิทธิ์ ได้ที่ (คลิกที่นี่)
 4. นักศึกษา กศน.ตรวจสอบสิทธิ์ที่สำนักงาน กศน.จังหวัด/อำเภอ และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

 

-หากไม่ได้รับเงินเยียวยาตามระยะเวลา ติดต่อที่ไหน

 • สอบถามได้ที่ สถานศึกษาต้นสังกัด หรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือ ส่วนราชการต้นสังกัด 
 • โทร. 1579 , 1693

 

-กรณีได้รับเงินล่าช้าอาจมีปัจจัยมาจาก

 • นักเรียนย้ายโรงเรียนหลังวันที่ 25 มิถุนายน 2564 
 • โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร 
 • สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 

 

-นศ.ปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่

 • สอศ.ประสานไปยังสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาทบทวนและขยายเพดานการเยียวยาเงินคนละ 2,000  บาท ให้ถึงกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรีแล้ว ซึ่งเมื่อผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนของสภาพัฒน์ฯ ก็จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป หากผ่านมติ ครม.แล้ว สอศ.จะเร่งดำเนินการโอนงบประมาณให้แก่สถาบันการอาชีวศึกษาทันที 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง