ยอดโควิดสมุทรสาครวันนี้ลดลง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 733 ราย ดับ 19

02 ก.ย. 2564 เวลา 2:05 น. 30

โควิดสมุทรสาครวันนี้ (2 ก.ย.) พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 733 ราย เกือบครึ่งพบในสถานประกอบการ ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตยังสูงวันนี้ดับ 19 ราย คนไทย 15 ต่างชาติ 4 ราย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์ COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 24.00 น. สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ระลอกธันวาคม2563 (ธันวาคม2563-มีนาคม2564) และระลอกเมษายน2564 สรุปภาพรวมได้ ดังนี้

พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 733 ราย คนไทย 385 ราย ต่างชาติ 348 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 93,671 ราย เสียชีวิต 19 ราย เสียชีวิตสะสม 603 ราย

การดูแลรักษา หายป่วยกลับบ้านแล้ว 77,328 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 15,740 ราย รักษารายสะสม 60,041 ราย 

รายงานสถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิดวันนี้ มีประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวน 11,197 โด๊ส ยอดสะสม 594,802 โด๊ส แบ่งเป็นเข็มแรก 4,461 โด๊ส และเข็มสอง จำนวน 6,736 โด๊ส สะสมรวมฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 416,356 โด๊ส และเข็มสอง จำนวน 178,446 โด๊ส   

 

ยอดโควิดสมุทรสาครวันนี้ลดลง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 733 ราย ดับ 19

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง