รีบเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน งบถึงกระทรวงศึกษาฯแล้ว เตรียมโอนใน 7 วัน

30 ส.ค. 2564 เวลา 17:30 น. 22.1k

"สุภัทร จำปาทอง" ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เผยงบประมาณ สำหรับจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ส่งถึง ศธ. เตรียมโอนให้เสร็จภายใน 7 วัน

ฐานเศรษฐกิจ เกาะติดมาตรการการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน จำนวน 2,000 บาทต่อคน ให้กับนักเรียนทั่วประเทศ 11 ล้านคน ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดมาตรการเมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา 

เพื่อให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 

รีบเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน งบถึงกระทรวงศึกษาฯแล้ว เตรียมโอนใน 7 วัน

ล่าสุด ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 30 ส.ค.  2564 ถึงความคืบหน้าการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน จำนวน 2,000 บาทว่า "ขณะนี้งบประมาณตามโครงการดังกล่าวได้ถูกส่งมาถึงกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรียบร้อยแล้ว"

“ผมได้ส่งงบประมาณไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแล คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ให้กระจายไปสู่สถานศึกษาในสังกัดแล้ว”ปลัดศธ. กล่าว

ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

สำหรับประเด็นก่อนหน้านี้ ศธ.ได้ส่งหนังสือถึงกระทรวงการคลัง ว่า เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนนี้มีความสะดวกขึ้น ศธ. จึงเสนอให้มีการจ่ายเงินทั้งในรูปแบบโอนผ่านบัญชีธนาคาร และเงินสดนั้น อยู่ระหว่างการติดตามว่าจะสามารถดำเนินการในรูปแบบดังกล่าวได้หรือไม่ ทั้งนี้คาดว่าเงินดังกล่าวจะถึงมือผู้ปกครองโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ มีรายงานข่าวระบุว่า ในส่วนของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะโอนเงินเยียวยานักเรียนไปยังสถานศึกษาในสังกัดทั้งรัฐและเอกชน โดยทุกวิทยาลัยจะต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

ส่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ดูแลโรงเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา จะโอนเงินเยียวยานักเรียนไปยังบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และให้เขตพื้นที่โอนต่อไปยังโรงเรียน เมื่อถึงบัญชีโรงเรียนแล้ว ขอให้โรงเรียนโอนเงินหรือจ่ายเงินถึงมือผู้ปกครอง โดยกระบวนการทั้งหมดขอให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน

แท็กที่เกี่ยวข้อง