รพ.พุทธมณฑล แจ้งฉีดวัคซีนโควิดสูตรสลับ SV-AZ กลุ่มเป้าหมาย 2 ก.ย.นี้

30 ส.ค. 2564 เวลา 6:45 น. 1.6k

รพ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประกาศฉีดวัคซีนโควิด-19 สูตรสลับ ซิโนแวค-แอสตร้าเซนเนก้า เริ่ม 2 ก.ย. 64 เช็ครายละเอียดได้ที่นี่

30 สิงหาคม 2564 มีรายงานว่า โรงพยาบาลพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประกาศการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนโดยจะให้บริการฉีดวัคซีนโควิด สูตรสลับ เข็มที่ 1 ซิโนแวค (Sinovac) และเข็มที่ 2 แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ดังนี้ 

1.ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบ หมอพร้อม ที่เลือกหน่วยฉีดวัคซีนของรพ.พุทธมณฑล และยังไม่ได้รับการติดต่อนัดหมาย

2.ผู้ที่ลงทะเบียนในระบบจองวัคซีนจังหวัดนครปฐมที่เลือกหน่วยฉีดวัคซีนของรพ.พุทธมณฑล (รหัส BM 015056 จนถึงรหัส BM 015555)  

3. ผู้ที่มาไม่ได้ตามวันที่ได้แจ้งนัดหมายเดิม หรือไม่ได้รับการแจ้งนัดผ่าน SMS 

ทั้งสามกลุ่มนี้ให้มารับการฉีดวัคซีนได้ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคารพิพิธภัณฑ์เจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติ ภ.ป.ร. 80 พรรษา 

ทั้งนี้ ขอให้นำบัตรประชาชน รหัสคิวในการจอง หรือข้อความแจ้งการนัดหมายมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ในวันที่มารับการฉีดวัคซีน 

กรณีมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook โรงพยาบาลพุทธมณฑล หรือ LINE Official Account ID @977ftgzr หรือ โทร 0 2444 6032-33 

รพ.พุทธมณฑล แจ้งฉีดวัคซีนโควิดสูตรสลับ SV-AZ กลุ่มเป้าหมาย 2 ก.ย.นี้  

แท็กที่เกี่ยวข้อง