เปิดแล้ว www.vec.go.th เว็บ เช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน อาชีวศึกษา

25 ส.ค. 2564 เวลา 17:45 น. 49.5k

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเว็บไซต์ www.vec.go.th เป็นช่องทางในการ เช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท ของนักเรียนอาชีวศึกษา ปวช.-ปวส. ทั่วประเทศ

ฐานเศรษฐกิจ เกาะติดมาตรการ การจ่ายเงินเยียวยานักเรียน จำนวน 2,000 บาทต่อคน พบข้อมูลล่าสุดว่ามีการเปิดเว็บไซต์ www.vec.go.th ให้นักเรียนอาชีวศึกษา ในระดับปวช. ปวส. ทั้งของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ ใช้ในการเช็คสิทธิ์ได้แล้ว 

โดยเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นของ สอศ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ใช้เว็บไซต์ของ สกอ.เอง คือ https://www.vec.go.th/ ในการใช้เป็นช่องทางในการเช็คสิทธิ์ หรือ ตรวจสอบสิทธิ์ เพื่อรับเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ซึ่งมีขั้นตอนในการเข้าไปเช็คสิทธิ์ดังนี้

ช่องทาง เช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท ของ "สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา" สำหรับนักเรียนอาชีว ปวช.-ปวส.

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.vec.go.th/ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  2. คลิกที่คำว่า "เข้าตรวจสอบสิทธิ์" 
  3. จากนั้นจะเข้าสู่หน้าของเว็บไซต์ https://cov19relief.vec.go.th/ โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในอัตรา 2,000 บาท ต่อคน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  4. ทำการกรอกข้อมูล
  • เลขประจำตัวประชาชน
  • เลขประจำตัวนักเรียนนักศึกษา

5. คลิกเครื่องหมายถูกที่ช่อง "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"

6. กด "ตรวจสอบข้อมูล" 

แท็กที่เกี่ยวข้อง