โควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 226 ราย พบ 150 คนมีอายุเกิน 60 ปี

24 ส.ค. 2564 เวลา 5:18 น. 7

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,165 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 226 ราย รายละเอียดผู้เสียชีวิต อยู่ในกรุงเทพฯ 65 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวานมากที่สุด พบมีหญิงตั้งครรภ์ 1 ราย อายุ 60 ปีขึ้นไป 150 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,165 ราย ประกอบด้วย

 • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 15,226 ราย
 • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 1,744 ราย 
 • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 192 ราย
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 3 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 226 ราย

โควิดวันนี้ เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิต 226 ราย พบ 150 คนมีอายุเกิน 60 ปี

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 1,083,951 ราย รักษาตัวอยู่ 192,334 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 881,829 ราย เพิ่มขึ้น 20,059 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 9,694 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 24 สิงหาคม 2564 จำนวน 226 ราย แยกเป็น เป็นชาย 120 ราย หญิง 106 ราย ค่ากลางอายุ 68 ปี(21-98 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 68 ราย มีหญิงตั้งครรภ์ 1 ราย อายุ 60 ปีขึ้นไป 150 ราย คิดเป็น 66 % 

โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

 • ความดันโลหิตสูง (107) 
 • เบาหวาน (71) 
 • ไขมันในเลือดสูง (45)
 • อ้วน (24)
 • โรคไต (24) 
 • ติดเตียง (5)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

ติดเชื้อในพื้นที่ 219 : คนรู้จัก 59 ราย  ,ครอบครัว 44 ราย อาศัย/ไปในพื้นที่ระบาด 113 ราย อาชีพเสี่ยง 3 ราย

เสียชีวิตที่บ้าน/ระหว่างนำส่ง 2 ราย 

แท็กที่เกี่ยวข้อง