มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด ขยายเวลารับสมัครเกษตรสร้างสรรค์ ชิงรางวัล 4 แสนบาท

23 ส.ค. 2564 เวลา 9:44 น. 103

มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด ขยายเวลารับสมัคร"เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน" ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 ผู้รับรางวัลได้โล่ประกาศเกียรติคุณและรางวับรวมมูลค่ากว่า 4 แสนบาท

นายพิรชัย เบญจรงคกุล กรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด เปิดเผยว่า สำหรับโครงการ “คัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2564”  ภายใต้แนวคิด "เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน" ได้ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่เปิดรับสมัครถึง ได้ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 15 กันยายน โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตกรสำนึกรักบ้านเกิด จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

 

“ปีนี้เป็นปีที่ 13 ที่มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด เปิดให้เกษตรกรสนใจเข้ามาสมัครเป้นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและเป็นต้นแบบส่วนหนึ่งของประเทศไทย”

 

มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด ขยายเวลารับสมัครเกษตรสร้างสรรค์ ชิงรางวัล 4 แสนบาท

โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2564 ได้กำหนดแนวคิดการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ภายใต้กรอบ “เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน” เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่มีแนวความคิด และการปฏิบัติด้านเกษตรอินทรีย์ ใช้องค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนาและต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต รวมไปถึงการสร้างความมั่นคงยั่งยืน แก่คุณภาพชีวิตของตนเอง สังคมและชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในเรื่องเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy : BCG)

 

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 (ยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ).

 

ที่มา: มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด

แท็กที่เกี่ยวข้อง