สสว. ผนึก ISMED จัดกิจกรรมออนไลน์จับคู่ธุรกิจไทย -อินเดีย

20 ส.ค. 2564 | 13:22 น.

สสว. ร่วมกับ ISMED จัดกิจกรรมออนไลน์ จับคู่ธุรกิจไทย – อินเดีย หวังขยายกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ ของตกแต่งบ้าน และอาหาร

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ Online Business Matching 2021 ระหว่างวันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2564  

 

โดยกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างผู้ประกอบการของประเทศไทย และประเทศอินเดีย

 

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์ด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดสู่ประเทศอินเดีย ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และหาช่องการตลาดที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพธุรกิจและสถานการณ์ปัจจุบัน
 

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ Online Business Matching 2021 ได้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2564  มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ ของขวัญ ของตกแต่งบ้าน ของใช้ในครัวเรือน และกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม  ซึ่งมีผู้ขายเป็นผู้ประกอบการไทย จำนวน 49 ราย และผู้ซื้อ เป็นผู้ประกอบการอินเดีย กลุ่ม B2B เช่น ตัวแทนจำหน่าย ผู้กระจายสินค้า ผู้นำเข้าสินค้า ห้างร้าน ผู้ค้าปลีกค้าส่ง แพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น

 

สำหรับกิจกรรมนี้ มีเป้าหมายคือการจับคู่ธุรกิจผู้ประกอบการไทย 1 ราย พบคู่ค้า 3 – 5 ราย โดยจะผ่านช่องทางการจับคู่ธุรกิจ นัดหมายการเจรจาธุรกิจ www.bee2bee.asia

 

นอกจากนี้แล้วยังมีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมข้อมูลสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทย จะอยู่บนแพลตฟอร์มต่อ 3 เดือนหลังจบกิจกรรม เป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจเพิ่มช่องทางการรับรู้ไปยังประเทศอื่นๆ ที่เป็นพันธมิตรบนแพลตฟอร์มอีกด้วย