วอชเทค ธุรกิจดาวรุ่งยืนหนึ่ง โรงซักผ้าปลอดเชื้อแรงดันลบ

19 ส.ค. 2564 เวลา 22:11 น. 65

วอชเทค ธุรกิจดาวรุ่งหนึ่งเดียวในไทย โรงซักผ้าปลอดเชื้อแรงดันอากาศเป็นลบ สำหรับโรงพยาบาล กับภารกิจลดความเสี่ยงให้กับหมอ พยาบาลและผู้ป่วย

นายวันชัย วงศ์แสงอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีซัลท์ พลัส จำกัด เจ้าของแบรนด์ “วอชเทค (ประเทศไทย)  โรงซักผ้าปลอดเชื้อสำหรับโรงพยาบาล เปิดเผยว่า สถานการณ์ขณะนี้ที่มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากในโรงพยาบาลทั่วประเทศ

 

ดังนั้นหนึ่งในมาตรการที่ช่วยลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อภายในโรงพยาบาลที่หลายคนมองข้าม คือ ความสะอาดของผ้าที่ใช้ในโรงพยาบาล เพื่อป้องกันชีวิตหมอพยาบาลและผู้ป่วยอื่น ๆ ทุกชีวิตในโรงพยาบาลด้วย เนื่องจากการใช้งานผ้าในโรงพยาบาลเป็นการหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ และมีการสัมผัสใกล้ชิดกับทั้งผู้ป่วย หมอ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เกือบทุกส่วน

 

ดังนั้น ผ้าทุกชิ้นต้องผ่านการซักผ้าปลอดเชื้อที่ได้มาตรฐาน  ผ้าปลอดเชื้อสำหรับโรงพยาบาลเป็นสิ่งจำเป็น ต้องช่วยป้องกันการติดเชื้อมากกว่าบริการซักรีดปกติ ซึ่งแตกต่างจากโรงซักผ้าทั่วไปที่ให้บริการ เพราะเราไม่มีวันรู้ว่า จะมีผ้าผืนไหนติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่ตั้งใจเข้าสู่โรงซักเมื่อไหร่ จำเป็นต้องมีระบบตั้งรับผ้าติดเชื้อที่เข้มงวด

วันชัย วงศ์แสงอนันต์

“ภารกิจหลักของ วอชเทค โรงซักผ้าปลอดเชื้อสำหรับโรงพยาบาล คือ ช่วยสนับสนุนด้านความสะอาดของผ้าทุกชิ้น ทุกประเภท ตั้งแต่ผ้าผ่าตัด เสื้อผู้ป่วย ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม ปลอกหมอน ผ้าปูเตียง รวมถึงชุดที่แพทย์พยาบาลใส่ในระหว่างการดูแลรักษาผู้ป่วย ส่งผลให้โรงพยาบาล ไม่ต้องกังวลซักผ้าให้ปลอดเชื้อเอง สามารถทุ่มเทบุคลากรเพื่อดูแลผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น”

 

ทั้งนี้ วอชเทค เป็นโรงซักผ้าปลอดเชื้อสำหรับโรงพยาบาล แบบ ONE WAY FLOW เต็มรูปแบบ สอดคล้องกับมาตรฐานของ Healthcare Accreditation (HA) และ Joint Commission International (JCI)  ซึ่งเกิดขึ้นจากความต้องการแก้ปัญหาที่มีมานานของโรงพยาบาลในประเทศไทย หรือ pain point ว่าประเทศไทยยังไม่มีโรงซักผ้าปลอดเชื้อสำหรับโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะ

 

จึงตั้งเป้าหมายหลักในการเริ่มธุรกิจให้บริการซักผ้าปลอดเชื้อสำหรับโรงพยาบาล ด้วยเงินลงทุนกว่า 100 ล้านบาท ในปี 2560 บนพื้นที่ 4 ไร่  ออกแบบโรงซักผ้าปลอดเชื้อให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ระบาดของโรค SARS , MERS และ Ebola เป็นการเตรียมพร้อมก่อนการระบาดชองไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน

วอชเทค ธุรกิจดาวรุ่งยืนหนึ่ง โรงซักผ้าปลอดเชื้อแรงดันลบ

“เราลงทุนกับระบบเครื่องจักรและกระบวนการทำงานแบบ ONE WAY FLOW พร้อมระบบแรงดันอากาศเป็นลบ (Negative Pressure) ในโซนซักผ้าแห่งเดียวในประเทศไทย สอดคล้องกับมาตรฐานของ Healthcare Accreditation (HA) และ Joint Commission International (JCI)

 

จนเป็นโรงซักผ้าปลอดเชื้อสำหรับโรงพยาบาลโดยเฉพาะแห่งแรกที่ได้ใช้ระบบการควบคุมคุณภาพอากาศภายในโรงงานด้วยการสร้างแรงดันอากาศ ระบบปรับอากาศ ตามมาตรฐานของ The Healthcare Laundry Accreditation Council (HLAC)

 

วอชเทค ธุรกิจดาวรุ่งยืนหนึ่ง โรงซักผ้าปลอดเชื้อแรงดันลบ

 

และเป็นเจ้าของ “อนุสิทธิบัตร โรงงานทำความสะอาดผ้าแบบแยกห้อง”  กั้นพื้นที่โซนซักผ้า (Dirty Zone) และ โซนรีดผ้า (Clean Zone) ออกจากกัน โดยอากาศทั้ง 2 โซนจะไม่ปะปนกัน

 

นอกจากนี้ ยังมีระบบควบคุมการดักจับฝุ่นผ้าด้วยระบบน้ำ และการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสร้างมาตรฐานสูงสุดในการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ของไทย และสนับสนุนการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสู่นโยบายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น “เมดิคัลฮับไทยแลนด์”

 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา เราให้บริการซักผ้าปลอดเชื้อให้แก่โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาทิ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวขธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 1 โรงพยาบาลธนบุรี 2 โรงพยาบาลเมดพาร์ค โรงพยาบาลสินแพทย์ โรงพยาบาลนครธน

วอชเทค ธุรกิจดาวรุ่งยืนหนึ่ง โรงซักผ้าปลอดเชื้อแรงดันลบ

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น ในปี 2562 มีรายได้ 52 ล้านบาท ปี 2563 มีรายได้ 64 ล้านบาท อัตราเฉลี่ยเติบโตขึ้น 25% ในปีที่ผ่านมา

 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ความต้องการบริการซักผ้าปลอดเชื้อจึงมีความสำคัญและได้รับการตอบรับมากขึ้น ตั้งเป้าหมายในปี 2565 มีแผนขยายโรงซักผ้าปลอดเชื้อสำหรับโรงพยาบาลระดับภูมิภาค ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาข้อมูล

แท็กที่เกี่ยวข้อง