โรงพยาบาลชลบุรี เปิดให้กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนโควิดวันที่ 19-20 ส.ค.

18 สิงหาคม 2564

โรงพยาบาลชลบุรี ประกาศให้กลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ,ผู้ที่ป่วยโรคเรื้อรัง และคนท้อง เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ตั้งแต่วันที่ 19 -20 ส.ค.นี้ ตรวจสอบเงื่อนไข ,การรับวัคซีนและช่วงเวลาได้ที่นี่

โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้ประกาศว่าในระหว่างวันที่ 19-20 ส.ค. 64 ขอเชิญกลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 ซิโนแวค ส่วนเข็ม 2 จะได้รับเป็น วัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า ทั้งนี้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้ารับการฉีดได้ที่ ศาลาประชาคม เทศบาลบ้านสวน ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี

 

สำหรับเงื่อนไขของกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับสิทธิในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

1. ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป  
2. ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค 
3. หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป) 
 

ส่วนช่วงเวลาที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีน ได้แก่ 

 

  • เวลา 8.00 - 12.00 น. เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ที่มีนัดของหมอพร้อม รพ.ชลบุรี (ที่นัดผ่าน รพ.สต. โดยให้มาตามช่วงเวลานัด)
  • เวลา 12.00 - 14.00 น. เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ที่ไม่ได้ทำการนัดหมายล่วงหน้า หรือ วอล์ก อิน  (walk in) 
     

โรงพยาบาลชลบุรี เปิดให้กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนโควิดวันที่ 19-20 ส.ค.