วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2564 อว.น้อมระลึกพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

18 ส.ค. 2564 เวลา 8:43 น. 36

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2564 อว. น้อมรำลึกพระเกียรติคุณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

(18 สิงหาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) น้อมรำลึกพระเกียรติคุณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในโอกาส “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” 18 สิงหาคม 2564

 

วิทยาศาสตร์ คือ ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวย ความสะดวกต่างๆ ที่ถูกพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทำให้วิทยาศาสตร์ยิ่งมีความสำคัญและมีบทบาทในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้น โดยในอดีตมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนที่ค้นพบสิ่งต่างๆ ผ่านกระบวนทางวิทยาศาสตร์ หรือแม้กระทั่งใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ในการคำนวณคาดการณ์ล่วงหน้า

 

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2564  อว.น้อมระลึกพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

เฉกเช่นเดียวกับ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช รัชกาลที่ 4 ที่ทรงคาดการณ์ล่วงหน้าไว้ถึง 2 ปี ว่าจะเกิดสุริยุปราคา ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 ซึ่งสุริยุปราคาก็ได้เกิดขึ้นจริงตรงตามวันที่พระองค์ทรงคำนวณไว้ทุกประการ ณ ตอนนั้นพระองค์ทรงถอดพระเนตรปรากฏการณ์สุริยุปราคา อยู่ที่บ้านหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับคณะสำรวจทั้งจากฝรั่งเศส อังกฤษ และสิงคโปร์ จากเหตุการณ์ในวันนั้น ทำให้พระองค์ได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”.

 

ที่มา: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แท็กที่เกี่ยวข้อง