ผู้ว่าฯสมุทรสาคร "วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี" ยื่นลาออกกับปลัดมหาดไทยแล้ว

16 ส.ค. 2564 เวลา 12:44 น. 11.7k

ผู้ว่าปู หรือ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ยื่นหนังสือลาออกจากราชการ  ส่งถึงปลัดมหาดไทยแล้ว โดยระบุ 2 เหตุผล ขอให้มีผล 2 ตุลาคม 2564

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 รายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ส่งหนังสือ ขอลาออกจากราชการ ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้ว โดยเนิ้อหาระบุว่า

ด้วยข้าพเจ้า นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์ขอลาออกจากราชการ เพราะมีปัญหาเรื่องสุขภาพส่วนตัว อันเกิดจากการทํางานในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเวลาในการดูแล ครอบครัวอย่างจํากัด

ในการนี้ ข้าพเจ้าจึงขอลาออกจากราชการ โดยขอให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ว่าฯสมุทรสาคร "วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี" ยื่นลาออกกับปลัดมหาดไทยแล้ว

แท็กที่เกี่ยวข้อง