ไทยร่วมใจ แจ้งคิวฉีดวัคซีนโควิดรอบใหม่ ผู้ที่ถูกเลื่อนนัด เช็คที่นี่

16 ส.ค. 2564 เวลา 3:50 น. 2.1k

เช็คไทยร่วมใจ แจ้งคิวฉีดวัคซีนโควิด AstraZeneca รอบใหม่ สำหรับผู้ที่ถูกเลื่อนคิวเดิมตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค.-15 ส.ค.64 สรุปรายละเอียดครบที่นี่

16 สิงหาคม 2564 มีรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯปลอดภัย Safe Bangkok แจ้งว่า ระบบจะแสดงผลวันเวลานัดหมายใหม่สำหรับผู้ที่นัดฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็มที่ 1 รอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคมนี้ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่มีกำหนดนัดฉีดวัคซีนโควิด AstraZeneca เข็มที่ 1 รอบใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

1.ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่จองคิวฉีดวัคซีนทางโทรศัพท์ และสามารถเข้ารับวัคซีนตามที่นัดหมาย ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน ไทยร่วมใจ 

2.หญิงตั้งครรภ์ สามารถ Walk-In เข้ารับวัคซีนได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนทั้ง 12 แห่ง โดยสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนวัคซีน 1516 

3.ผู้ที่มีอายุ 18-59 ปีที่มีคิวฉีดวัคซีนเดิมลงทะเบียนไว้วันที่ 27 ก.ค.-15 ส.ค.64  ให้มาฉีดวัคซีนในวันที่ 18-21 ส.ค. 64 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

  • คิวฉีดเดิม ตั้งแต่วันที่ 27-31 ก.ค.64
  • คิวฉีดใหม่ วันที่ 18 ส.ค. 64
  • คิวฉีดเดิม ตั้งแต่วันที่ 1-5 ส.ค. 64
  • คิวฉีดใหม่ วันที่ 19 ส.ค.64
  • คิวฉีดเดิม ตั้งแต่วันที่ 6-10 ส.ค.64
  • คิวฉีดใหม่ วันที่ 20 ส.ค.64
  • คิวฉีดเดิม ตั้งแต่วันที่ 11-15 ส.ค.64
  • คิวฉีดใหม่ วันที่ 21 ส.ค.64 

โดย 25 สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด และเวลา ยังคงเป็นไปตามคิวฉีดวัควีนเดิม ทั้งนี้ สำหรับผู้มีคิวนัดตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปจะแจ้งคิวฉีดวัคซีนใหม่ให้ทราบทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน

ไทยร่วมใจ แจ้งคิวฉีดวัคซีนโควิดรอบใหม่ ผู้ที่ถูกเลื่อนนัด เช็คที่นี่

แท็กที่เกี่ยวข้อง