svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ควินทารา ซิงค์ แจงปมร้องเรียน ยันโครงการ ผ่าน EIA ถูกกฎหมาย

05 สิงหาคม 2564

บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ ฯ แจงปม ถูกร้อง ระงับใบก่อสร้าง โครงการ ควินทารา ซิงค์ เย็นอากาศ ซ้ำรอย แอชตัน อโศก ยัน โครงการผ่านกระบวนการ รับฟังความเห็น EIA - ถนนทางเข้าถูกกฎหมาย หลังปรับรูปแบบโครงการ และพร้อมยินดีหาทางออกร่วมชุมชน

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ออกหนังสือชี้แจง กรณี นายกรณ์ จาติกวณิช ยื่นหนังสือร้องเรียน ขอระงับใบอนุญาตก่อสร้าง ' โครงการควินทารา ซิงค์ ' ในซอยประสาทสุข ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา ต่อผู้ว่าฯ กทม. โดยระบุ รูปแบบโครงการ ส่วนหน้ากว้างถนน ส่อขัดต่อข้อกฎหมาย ว่า ...

 

ตามที่ได้มีสื่อมวลชน นำเสนอข่าวเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยผู้ร้องอ้างว่า ความกว้างถนนหน้าโครงการต่ำกว่า เกณฑ์ทางกฎหมายนั้น บริษัทขอเรียนแจ้งว่า ข้อเท็จจริงต่างๆของโครงการที่ใช้ประกอบการยื่นขออนุญาตนั้น ได้รับการรับรองยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอ้างอิงจากข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผ่านกระบวนการการนำเสนออย่างถูกต้องโปร่งใสจนได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการได้จากที่ประชุมพิจารณาประเมินผล กระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว

 

ในกระบวนการจัดทำและพิจารณารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) บริษัทได้จัดให้มีการรับฟัง ความคิดเห็นของชุบชนใกล้เคียงหรือประชาพิจารณ์ขึ้น 2 รอบ ทำให้บริษัทได้รับทราบข้อห่วงกังวลจากกลุ่มผู้ร้องเรียนดังกล่าว ในประเด็นความกว้างของถนนหน้าโครงการ จึงได้ดำเนินการตรวจสอบรังวัดเขตทางใหม่อีกครั้งว่าสามารถพัฒนาโครงการตามที่เสนอได้หรือไม่ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จนได้รับการยืนยันข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าความกว้างของเขตทาง และรูปแบบการเชื่อมทางของโครงการสามารถพัฒนาโครงการซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่พื้นที่ไม่เกิน 10,000 ตร.ม. และสูงไม่เกิน 8 ชั้นได้ตามกฎหมาย 

 

ในขณะเดียวกันบริษัทยังได้ปรับรูปแบบโครงการโดยลดจำนวนอาคารพักอาศัยลงจาก 3 อาคารเป็น 2 อาคาร ลดจำนวนห้องพักอาศัยลงกว่า 30ห้อง และเพิ่มสัดส่วนที่จอดรถอีกราวร้อยละ 10 เพื่อลดความห่วงกังวลว่าจะมีผู้อยู่อาศัยหนาแน่นและจอดรถในบริเวณพื้นที่นอกโครงการ อีกทั้งได้มีการปรับลดความสูงของอาคารที่ก่อสร้างติดที่ดินของผู้ร้องเรียนจากอาคาร 8 ชั้น เหลือเทียบเท่าอาคารทั่วไป 3 ชั้น เพื่อลดผลกระทบด้านการบังแดดและลมอีกด้วย

 

ในวันพิจารณาโครงการทางกลุ่มผู้ร้องเรียนยังได้เข้าพบคณะกรรมการผู้ชำนาญการเพื่อเสนอข้อห่วงกังวลประกอบการพิจารณาด้วยตนเอง ซึ่งทางกรรมการได้กรุณารับฟังและมอบหมายให้ทางบริษัทไปจัดหาข้อมูลประกอบการพิจารณา รวมทั้งกำหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบต่างๆเพิ่มเติม จนได้รับการพิจารณาอนุบัติให้ดำเนินโครงการในที่สุด

 

ปัจจุบันแม้โครงการจะได้รับการอนุมัติแล้ว แต่บริษัทก็ยังมิได้ก่อสร้างในทันที โดยมุ่งหวังให้ทุกฝ่าย เกิดความสบายใจและมีความเข้าใจกันมากที่สุดจึงจะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง บริษัทขอยืนยันว่า พร้อมจะดำเนินการอย่างสุดความสามารถที่จะทำให้สภาพแวดล้อมภายในชุมชนโดยรวมดีขึ้น หรือเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ปัญหาที่เคยมีหรือที่จะเกิดขึ้นใหม่ บรรเทาเบาบางลง ไปพร้อมกับการพัฒนาเมืองและชุมชนให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน เรามีเจตนาที่จะพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพ ด้วยจริยธรรมอันดีในการดำเนินธุรกิจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมี แนวทางออกที่ดีร่วมกัน

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ควินทารา ซิงค์  แจงปมร้องเรียน ยันโครงการ ผ่าน EIA ถูกกฎหมาย