เช็คค่าทางด่วนอัตราใหม่ 2567 เริ่มปลายปีนี้

20 มิ.ย. 2567 | 06:05 น.

เช็คค่าทางด่วนอัตราใหม่ 2567 หลัง ดอนเมืองโทล์ลเวย์ ประกาศขึ้นค่าผ่านทางปรับใช้อัตราค่าผ่านทางใหม่ตามสัญญาสัมปทานปี 2567 เริ่ม 22 ธ.ค.นี้

คนใช้รถใช้ถนนเตรียมรับมือ อัตราค่าทางด่วนใหม่ ปี 2667 โดย บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางยกระดับอุตราภิมุข หรือทางด่วนโทล์ลเวย์ แจ้งว่า ในวันที่ 22 ธันวาคม 2567 เวลา 00.01 น.

อัตราค่าผ่านทางที่คู่สัญญาสัมปทานกำหนดตามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานทางหลวง ฉบับที่ 3/2550 ลงวันที่ 12 กันยายน 2550 สำหรับรอบระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2567 ถึง วันที่ 21 ธันวาคม 2572 

1.ช่วงดินแดง-ดอนเมือง จะมีการเปลี่ยนแปลง 10 บาท(ค่าเฉลี่ย 2 บาทต่อปี)

2.ช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน จะมีการเปลี่ยนแปลง 5 บาท(ค่าเฉลี่ย 1 บาทต่อปี) จากอัตราค่าผ่านทางในปัจจุบัน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ด่านขาออก 

ทางยกระดับฯ ช่วงดินแดง-ดอนเมือง 

1.ด่านดินแดง

 • รถ 4 ล้อประเภทที่ 1 อัตราค่าผ่านทาง 90 บาท 
 • รถมากกว่า 4 ล้อประเภทที่ 2  อัตราค่าผ่านทาง 120 บาท 

2.ด่านสุทธิสาร

 • รถ 4 ล้อประเภทที่ 1 อัตราค่าผ่านทาง 90 บาท 
 • รถมากกว่า 4 ล้อประเภทที่ 2  อัตราค่าผ่านทาง 120 บาท

3.ด่านลาดพร้าวขาออก

 • รถ 4 ล้อประเภทที่ 1 อัตราค่าผ่านทาง 90 บาท 
 • รถมากกว่า 4 ล้อประเภทที่ 2  อัตราค่าผ่านทาง 120 บาท

4.ด่านรัชดาภิเษก

 • รถ 4 ล้อประเภทที่ 1 อัตราค่าผ่านทาง 90 บาท 
 • รถมากกว่า 4 ล้อประเภทที่ 2  อัตราค่าผ่านทาง 120 บาท

5.ด่านบางเขน 

 • รถ 4 ล้อประเภทที่ 1 อัตราค่าผ่านทาง 90 บาท 
 • รถมากกว่า 4 ล้อประเภทที่ 2  อัตราค่าผ่านทาง 120 บาท

ช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน 

ด่านหลักสี่ขาออก 

 • รถ 4 ล้อประเภทที่ 1 อัตราค่าผ่านทาง 40 บาท 
 • รถมากกว่า 4 ล้อประเภทที่ 2  อัตราค่าผ่านทาง 50 บาท

ด่านอนุสรณ์สถาน

 • รถ 4 ล้อประเภทที่ 1 อัตราค่าผ่านทาง 40 บาท 
 • รถมากกว่า 4 ล้อประเภทที่ 2  อัตราค่าผ่านทาง 50 บาท 

ด่านขาเข้า

ทางยกระดับฯ ช่วงอนุสรณ์สถาน-ดินแดง*

ด่านดอนเมือง 

 • รถ 4 ล้อประเภทที่ 1 อัตราค่าผ่านทาง 130 บาท 
 • รถมากกว่า 4 ล้อประเภทที่ 2  อัตราค่าผ่านทาง 170 บาท

ด่านหลักสี่ขาเข้า

 • รถ 4 ล้อประเภทที่ 1 อัตราค่าผ่านทาง 90 บาท 
 • รถมากกว่า 4 ล้อประเภทที่ 2  อัตราค่าผ่านทาง 120 บาท

ด่านแจ้งวัฒนะ

 • รถ 4 ล้อประเภทที่ 1 อัตราค่าผ่านทาง 90 บาท 
 • รถมากกว่า 4 ล้อประเภทที่ 2  อัตราค่าผ่านทาง 120 บาท

ด่านลาวพร้าวขาเข้า 

 • รถ 4 ล้อประเภทที่ 1 อัตราค่าผ่านทาง 90 บาท 
 • รถมากกว่า 4 ล้อประเภทที่ 2  อัตราค่าผ่านทาง 120 บาท

*อัตราค่าผ่านทางรถ 4 ล้อ (รถประเภทที่ 1) จำนวน 130 บาท/คัน/เที่ยว และ รถมากกว่า 4 ล้อ (รถประเภทที่ 2)  จำนวน 170 บาท/คัน/เที่ยว เป็นการชำระค่าผ่านทางยกระดับฯ ช่วงอนุสรณ์ ดอนเมืองและช่วงเดือนเมือง ดินแดง รวมกันครั้งเดียวที่ด่านดอนเมือง  

เช็คค่าทางด่วนอัตราใหม่ 2567 เริ่มปลายปีนี้