เจาะผลประกอบการ-ยอดขาย “ซูซูกิ มอเตอร์” ก่อนปิดโรงงานผลิตในไทย

07 มิ.ย. 2567 | 09:43 น.

เปิดผลประกอบการ-งบการเงิน-ยอดจำหน่ายรถยนต์ ของ “บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด” ก่อนตัดสินใจปิดโรงงานผลิตรถนต์ในประเทศไทย ที่โรงงาน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ช่วงปลายปี 2568

สะเทือนเลือนลั่นวงการรถยนต์บ้านเราอีกครั้ง เมื่อ “ซูซูกิ มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น” ออกแถลงการณ์วันที่ 7 มิ.ย.67 ว่า ซูซูกิตัดสินใจยุติการผลิตที่โรงงานประเทศไทย คือ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (SMT) ภายในช่วงสิ้นปี พ.ศ. 2568 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนโครงสร้างการผลิตของซูซูกิทั่วโลก

ฐานเศรษฐกิจ ตรวจสอบข้อมูล การประกอบธุรกิจของ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ ประเทศไทย จากระบบ data.creden  https://data.creden.co/ ผู้ให้บริการข้อมูลด้านนิติบุคคล พบว่า บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2554 (12 ปี 10 เดือน 14 วัน) ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 12,681.87 ล้านบาท 

บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีผู้ถือหุ้น 3 ราย ประกอบด้วย

 1. บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 1,268,183 หุ้น
 2. บริษัท ซูซูกิ บิซิเนส จำกัด จำนวน 2 หุ้น
 3. บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด จำนวน 2 หุ้น 

เมื่อพิจารณาจากงบกำไรขาดทุนของบริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ย้อนหลัง 11 ปี (2556-2566) พบประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
 

รายได้

รายได้หลักมีแนวโน้มผันผวน โดยปี 2557 และ 2563 มีรายได้ต่ำสุดที่ 15,468 ล้านบาท และ 16,230 ล้านบาท ตามลำดับ
 รายได้รวมสูงสุดในปี 2561 ที่ 28,166 ล้านบาท


ต้นทุนและค่าใช้จ่ายผล

• ต้นทุนขายสูงถึง 92% ของยอดขายในบางปี ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นต่ำ
• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการค่อนข้างสูง โดยสูงสุดในปี 2561 ที่ 2,992 ล้านบาท


กำไรขาดทุน

• มีกำไรสุทธิเพียง 4 ปี ได้แก่ ปี 2556, 2560, 2561 และ 2564
• ขาดทุนสุทธิสูงสุดในปี 2563 ถึง 1,041 ล้านบาท
• สองปีหลังสุด 2565 และ 2566 ขาดทุนสุทธิ 80 และ 264 ล้านบาทตามลำดับ


ผลประกอบการรวม 11 ปี (2556-2566)

 

 • รายได้รวม 213,863.854 ล้านบาท

 • รายจ่ายรวม 221,406.752 ล้านบาท

 • ขาดทุนสุทธิ 2,011.683 ล้านบาท

 

ผลประกอบการแยกรายปี

 • ปี 2556 กำไร 1,697,082,724 
 • ปี 2557 ขาดทุน 1,736,845,414
 • ปี 2558 ขาดทุน 674,753,734
 • ปี 2559 ขาดทุต 426,373,288
 • ปี 2560 กำไร 505,903,640
 • ปี 2561 กำไร 375,500,244
 • ปี 2562 ขาดทุน 693,990,452
 • ปี 2563 ขาดทุน 1,041,779,470
 • ปี 2564 กำไร 328,602,624
 • ปี 2565 ขาดทุน 80,449,830
 • ปี 2566 ขาดทุน 264,580,352 บาท

โดยสรุป SMT ประสบปัญหาขาดทุนเรื้อรังจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่สูง ประกอบกับรายได้ที่ผันผวน สะท้อนสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยที่รุนแรง การยุติการผลิตในปี 2568 จึงเป็นการปรับกลยุทธ์ของบริษัทแม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้า
 

ยอดจำหน่ายรถยนต์ SuZuki ในไทย

 • 2562 - 23,908 คัน (อันดับ 9)

 • 2563 – 26,380 คัน (อันดับ9)

 • 2564 – 22,378 คัน (อันดับ 9)

 • 2565 – 20,083 คัน (อันดับ9)

 • 2566 – 12,151คัน (หลุด Top 10)

 • 2567 – ตั้งเป้ายอดขาย 1.2 หมื่นคัน