svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Future Mobility Asia 2022

25 มกราคม 2565

กระทรวงพลังงาน เตรียมจัดงาน ฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 2022 (Future Mobility Asia 2022)วันที่ 20 -22 ก.ค.นี้ หวังปูทางไทยสู่ฮับยานยนต์ไฟฟ้าในเอเชีย

กระทรวงพลังงาน เตรียมจัดงานนิทรรศการและการประชุมเรื่อง ฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 2022 (Future Mobility Asia  2022)  หรือ เอฟเอ็มเอ 2022 (FMA 2022)  ระหว่างวันที่ 20 -22 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ โดยงานดังกล่าวถือเป็นงานแรกในภูมิภาคเอเชียที่จัดแสดงแนวคิด โซลูชั่น เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ด้านยานยนต์แห่งอนาคตที่มีความครอบคลุมในทุกด้าน 

 

อีกทั้งยังเป็นจุดนัดพบสำหรับหน่วยงานภาครัฐและผู้กำหนดนโยบาย ผู้นำด้านความคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านยานยนต์ ซัพพลายเออร์หลังการขาย ผู้ให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยี เจ้าของยานพาหนะเพื่อการขนส่งและสาธารณะ พันธมิตรช่องทางจำหน่าย และผู้มีอิทธิพลในหลากหลายด้าน เพื่อมาพบปะ สร้างเครือข่าย และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านและเปลี่ยนแปลงสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดในภูมิภาคเอเชีย

กระทรวงพลังงาน เตรียมจัดงานนิทรรศการและการประชุมเรื่อง ฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 2022
 

นายเมล แลนเวอร์ส-ชาห์   รองประธานประจำภูมิภาคเอเชีย บริษัท ดีเอ็มจี   อีเว้นท์ กล่าวว่า  จากการประเมินตลาดยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ภายในปี 2573 จะมีมูลค่ามากกว่า 207.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 30%ของยานยนต์ทั่วโลกที่คาดว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า 

 

ประกอบกับประธานคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ประกาศว่า การเปลี่ยนประเทศไทยให้กลายเป็นสังคมคาร์บอนต่ำนั้น จำเป็นต้องอาศัยยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยสนับสนุน กล่าวคือจะต้องมีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศให้ได้อย่างน้อย 30% ภายในปี 2573 (นโยบาย 30 ต่อ 30) โดยคาดว่าจะมีจำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลระบบไฟฟ้าและรถกระบะไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 725,000 คัน และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 675,000 คัน  

 

จากแนวทางดังกล่าวส่งผลให้กรุงเทพมหานครได้วางตำแหน่งตัวเองให้กลายเป็นศูนย์กลางพลังงานแห่งภูมิภาคเอเชีย ดังนั้นการจัดงาน เอฟเอ็มเอ 2022 ในครั้งนี้จะมีบทบาทสำคัญในการจัดหาแพลตฟอร์มเพื่อแบ่งปันและส่งเสริมให้เกิดการสร้างยานยนต์นวัตกรรมใหม่ร่วมกัน พร้อมกับสนับสนุนความมุ่งมั่นในการเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้า หรือ  อีวี ฮับ (EV Hub) ของประเทศไทยและดึงดูดการลงทุนเข้ามายังห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนทั้งหมด
 

นายเมล แลนเวอร์ส-ชาห์   รองประธานประจำภูมิภาคเอเชีย บริษัท ดีเอ็มจี   อีเว้นท์

สำหรับงานนิทรรศการและการประชุมในครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมทางการค้ามากกว่า 10,000 ราย และแบรนด์ต่างๆ ที่มาร่วมจัดแสดงสินค้ามากกว่า 100 แบรนด์ โดยมีพื้นที่จัดงานนิทรรศการครอบคลุม 15,000 ตารางเมตร และมีพื้นที่กลางแจ้งเพื่อรองรับการสาธิตรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไร้คนขับเพื่อดึงดูดและกระตุ้นความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน 

 

นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและเพื่อการพาณิชย์ (OEM) ซัพพลายเออร์หลังการขาย ผู้ผลิตแบตเตอรี่ ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดเก็บพลังงานและการชาร์จ ยานยนต์อัตโนมัติ บริษัทสตาร์ทอัพ และผู้ให้บริการเทคโนโลยีเสริมสมรรถนะต่างๆ ที่จะมาร่วมกันจัดแสดงห่วงโซ่คุณค่าของยานยนต์พลังงานสะอาดอย่างเป็นระบบ

 

นอกจากงานนิทรรศการแล้ว   ภายในงานยังจัดให้มีการปาฐกถาพิเศษจากรัฐมนตรีด้านพลังงาน เวทีเจรจาระหว่างเหล่าซีอีโอทั่วโลก และการเข้าถึงบริษัทสตาร์ทอัพ บริษัทสเกลอัพ และนักลงทุนโดยตรง รวมถึงบรรดาบรรษัทข้ามชาติจากทั่วโลกด้วย 

 

 

งานเอฟเอ็มเอ 2022 โมบิลิตี้  ซัมมิท (FMA 2022 Mobility Summit) จะจัดให้มีการประชุมเป็นระยะเวลา 3 วัน โดยมีวิทยากร 100 คนพร้อมด้วยผู้แทนจากทั่วโลกมากกว่า 1,000 คน มาร่วมกันแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกด้านกลยุทธ์ การเรียนรู้ระดับโลก การแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยี เครือข่าย และการพัฒนาธุรกิจทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 

โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะเข้าร่วมงาน ได้แก่ รัฐมนตรี ผู้กำหนดนโยบาย โออีเอ็ม ซีอีโอ ซีวีโอในแวดวงอุตสาหกรรม นักสร้างสรรค์นวัตกรรม และสถาบันพัฒนาการวิจัยชั้นนำ

กระทรวงพลังงาน เตรียมจัดงานนิทรรศการและการประชุมเรื่อง ฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 2022