svasdssvasds

FIT Auto โหมตลาดอี-คอมเมิร์ซ

05 ธ.ค. 2560 เวลา 6:30 น.
นายบุรณิน รัตนสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากข้อมูลสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ (สพธอ.) ระบุว่า ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ประเทศไทยในปี 2560 จะมีมูลค่า 2.52 ล้านล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 12.4% จากปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ระบบออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลและบทบาทต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมปัจจุบันอย่างมาก โดยเฉพาะการจับจ่ายใช้สอยผ่านช่องทางออนไลน์

2. จากเทรนด์ที่เปลี่ยนไปนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการเสริมความแข็งแกร่งผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ และเป็นการอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งตลาดอี-คอมเมิร์ซของประเทศไทยในปัจจุบันเติบโตอย่างรวดเร็ว ลาซาด้า (LAZADA) คืออีกหนึ่งแพลตฟอร์มอันยอดเยี่ ยมที่ผู้ขับขี่รถยนต์ทั้งในเมืองใหญ่และต่างจังหวัดสามารถเข้าถึ งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยราคาที่เหมาะสม

0I6A5257 “โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา ยอดขายกลุ่มยานยนต์ใน LAZADA เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จากผู้ขายและจำนวนจัดเ ก็บสินค้าคงคลัง (Stock Keeping Unit : SKU) ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดและ สินค้ามีความหลากหลาย ทำให้ธุรกิจหล่อลื่นต้องปรับตัว และสามารถนำผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเข้าไปจำหน่ายได้ โดยใช้ศูนย์บริการยานยนต์ “FIT Auto” ที่เป็นจุดให้บริการด้านดูแลซ่อ มบำรุงรถยนต์ เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายดายยิ่ง ขึ้นภายใต้ชื่อร้าน “FIT Auto by PTT Lubricants” ซึ่งมีสินค้าไม่ใช่เพียงแค่น้ำมันหล่อลื่นเท่านั้น แต่ยังมียางรถยนต์, ซึ่งมีสินค้าไม่ใช่เพียงแค่น้ำมันหล่อลื่นเท่านั้น แต่ยังมียางรถยนต์, หัวเทียน และอื่นๆ โดยสามารถสร้างยอดขายภายใน 10 เดือน อยู่ที่กว่า 5,000,000 บาท”

0I6A1279 นายบุรณินกล่าวเพิ่มเติมว่า จากการเติบโตทั้งของกลุ่มยานยนต์และร้าน FIT Auto บน LAZADA นั้น ทำให้ทั้ง FIT Auto และ LAZADA ร่วมมือกันพัฒนาช่องทางการบริการรูปแบบใหม่ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะคนรักยานยนต์คนรุ่นใหม่ ในทุกมิติโดยร่วมกันพัฒนาธุรกิจภายใต้ชื่อ “Service Booking Module (SBM)” หรือ “การซื้อสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง” นับเป็นเจ้าแรกในการทดลองระบบ ซึ่งระบบ “SBM” ดังกล่าว เปิดให้ใช้บริการอย่างเป็นทางกา รไปแล้วเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมี FIT Auto เข้าร่วมทั้งสิ้น 16 สาขา ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ก่อนมีแผนขยายให้ครบทุกสาขาในต้นปี 2561”

0I6A3002 สำหรับการยกระดับการเพิ่มช่องทางการบริการรูปแบบใหม่นี้ ทั้ง LAZADA และ FIT Auto ได้ให้ความร่วมมือทางด้านการตลาด เช่น การสนับสนุนการสร้างร้านค้า (Shop in Shop) การพัฒนารูปแบบ Content ของสินค้าเพื่อให้เพิ่มความสะดวกสบายและง่ายต่อการเลือกซื้อ หรือการร่วมกันจัดโปรโมชั่นต่างๆ

ขณะที่ระบบ “Service Booking Module : SBM” นั้น เป็นรูปแบบของการจองงานบริการ โดยให้ร้านค้าหรือเจ้าของเซอร์วิ สสามารถจัดการตารางนัดหมาย ติดตาม และตรวจสอบบริการของลูกค้าได้ล่วงหน้า โดยมีขั้นตอนการดำเนินการคร่าวๆคือ

1.ลูกค้าเข้ามาที่ร้าน www.lazada.co.th/fitauto

2.เลือกซื้อสินค้า (หล่อลื่นและยาง) ตาม location ที่อยู่ใกล้เคียงลูกค้า

3.ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าในร้านแ ละชำระเงิน ผ่านบัตรเครดิต

4.เจ้าหน้าที่จาก FIT Auto จะได้รับ order ซึ่งมีรายละเอียด และทางร้านค้าจะติดต่อลูกค้ากลั บไปภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากวันทำการ

5.ลูกค้าเลือกวันและเวลา โดยสามารถเลือกวันเข้ารับบริการ ได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ลูกค้าชำระเงิน และสามารถ Reschedule ได้ไม่เกิน 5 ครั้ง และต้องก่อน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับบริการ

6.เจ้าหน้าที่จาก FIT Auto ทำการ Booking วันและเวลาในโปรแกรม “SBM”

7.ลูกค้าจะได้รับ “SMS” แจ้งเตือนจากทาง LAZADA ให้ทราบรายละเอียดการจอง

8.เมื่อถึงวันที่นัดหมาย ลูกค้าแสดงตนพร้อมเลข Order โดยสาขา “FIT Auto” จะเห็นตารางนัดหมายนี้เช่นเดียว กัน และจะมีรายละเอียดข้อมูลติดต่อลู กค้าและงานบริการอยู่

9.เมื่อให้บริการเสร็จ ลูกค้าจะได้รับ “SMS” แจ้งเตือนเพื่อให้คะแนน Review ร้านค้า

ทั้งนี้ ระบบ “SBM” ของ LAZADA จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในลำดับต่อไปในปี 2018 จะมีการ Integrate การจองให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงกา รจองได้อย่างสมบูรณ์ คือสามารถเลือกวัน, เวลา, สาขา ได้อย่างสะดวกสบายและง่ายๆ ทั้งนี้ ลดขั้นตอนการเชื่อมต่อถ่ายโอนข้ อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่และลูกค้ า เพื่อมอบความสะดวกสบายในการจัดก าร Booking (การจอง) และแก้ไข Booking ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งระบบการแจ้งเตือนต่างๆ”
Tagsmotor
logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด