กรมทางหลวง เคาะเวลาทองเดินทาง "สงกรานต์ 2567" หลีกเลี่ยงรถติด

10 เม.ย. 2567 | 22:00 น.

วันหยุดยาวสงกรานต์ 2567 กรมทางหลวง แนะเวลาออกเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์วันที่ 11-13 เม.ย. 2567 เลี่ยงรถติดครบทุกเส้นทาง "เหนือ-อีสาน-ใต้ และตะวันออก" 

เทศกาลสงกรานต์ 2567 ที่กำลังจะมาถึงนี้ไม่ต้องเดาก็ทราบกันดีว่า สถานการณ์การจราจรบนท้องถนนแต่ละสายจะเป็นอย่างไร แน่นอนว่า ต้องเต็มไปด้วยรถยนต์ในทุกเส้นทาง ใครที่กำลังวางแผนออกต่างจังหวัดช่วงวันหยุดยาว เทศกาลสงกรานต์ ปี 2567

ล่าสุด กรมทางหลวง แนะเส้นทางเลี่ยงรถติดพร้อมทริกเวลาออกเดินทางที่เหมาะสมช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ 11-13 เมษายนนี้ 

วันที่ 11 เม.ย.2567

สายเหนือ

เส้นทาง ทล.32 (บางปะอิน) – ทล.1 (นครสวรรค์)

-เริ่มออกเดินทาง 8.00 น. เวลาถึงปลายทาง 10.20 น. ใช้เวลาทั้งหมด 140 นาที

-เริ่มออกเดินทาง 12.00 น. เวลาถึงปลายทาง 14.30 น. ใช้เวลาทั้งหมด 150 นาที

-เริ่มออกเดินทาง 18.00 น. เวลาถึงปลายทาง 20.40 น. ใช้เวลาทั้งหมด 160 นาที

สายอีสาน

เส้นทาง ทล.2 (สระบุรี – นครราชสีมา)

-เริ่มออกเดินทาง 8.00 น. เวลาถึงปลายทาง 9.50 น. ใช้เวลาทั้งหมด 110 นาที

-เริ่มออกเดินทาง 12.00 น. เวลาถึงปลายทาง 14.00 น. ใช้เวลาทั้งหมด 120 นาที

-เริ่มออกเดินทาง 18.00 น. เวลาถึงปลายทาง 20.40 น. ใช้เวลาทั้งหมด 160 นาที

สายใต้

เส้นทาง ทล.35 (บางขุนเทียน – วังมะนาว)

-เริ่มออกเดินทาง 8.00 น. เวลาถึงปลายทาง 8.55 น. ใช้เวลาทั้งหมด 55 นาที

-เริ่มออกเดินทาง 12.00 น. เวลาถึงปลายทาง 13.10 น. ใช้เวลาทั้งหมด 70 นาที

-เริ่มออกเดินทาง 18.00 น. เวลาถึงปลายทาง 18.55 น. ใช้เวลาทั้งหมด 55 นาที

สายตะวันออก

เส้นทาง ทล.7 (ศรีนครินทร์ – พัทยา)

-เริ่มออกเดินทาง 8.00 น. เวลาถึงปลายทาง 9.15 น. ใช้เวลาทั้งหมด 75 นาที

-เริ่มออกเดินทาง 12.00 น. เวลาถึงปลายทาง 13.25 น. ใช้เวลาทั้งหมด 85 นาที

-เริ่มออกเดินทาง 18.00 น. เวลาถึงปลายทาง 19.20 น. ใช้เวลาทั้งหมด 80 นาที

"กรมทางหลวง" แนะ เวลาทองเดินทาง "สงกรานต์ 2567" หลีกเลี่ยงรถติด"

วันที่ 12 เมษายน 2567

สายเหนือ 

เส้นทาง ทล.32 (บางปะอิน) – ทล.1 (นครสวรรค์)

-เริ่มออกเดินทาง 8.00 น. เวลาถึงปลายทาง 10.25 น. ใช้เวลาทั้งหมด 145 นาที

-เริ่มออกเดินทาง 12.00 น. เวลาถึงปลายทาง 15.30 น. ใช้เวลาทั้งหมด 210 นาที

-เริ่มออกเดินทาง 18.00 น. เวลาถึงปลายทาง 20.30 น. ใช้เวลาทั้งหมด 150 นาที

สายอีสาน

เส้นทาง ทล.2 (สระบุรี – นครราชสีมา)

-เริ่มออกเดินทาง 8.00 น. เวลาถึงปลายทาง 10.40 น. ใช้เวลาทั้งหมด 160 นาที

-เริ่มออกเดินทาง 12.00 น. เวลาถึงปลายทาง 14.30 น. ใช้เวลาทั้งหมด 150 นาที

-เริ่มออกเดินทาง 18.00 น. เวลาถึงปลายทาง 20.20 น. ใช้เวลาทั้งหมด 140 นาที

สายใต้

เส้นทาง ทล.35 (บางขุนเทียน – วังมะนาว)

-เริ่มออกเดินทาง 8.00 น. เวลาถึงปลายทาง 9.20 น. ใช้เวลาทั้งหมด 80 นาที

-เริ่มออกเดินทาง 12.00 น. เวลาถึงปลายทาง 13.40 น. ใช้เวลาทั้งหมด 100 นาที

-เริ่มออกเดินทาง 18.00 น. เวลาถึงปลายทาง 19.00 น. ใช้เวลาทั้งหมด 60 นาที

สายตะวันออก

เส้นทาง ทล.7 (ศรีนครินทร์ – พัทยา)

-เริ่มออกเดินทาง 8.00 น. เวลาถึงปลายทาง 9.15 น. ใช้เวลาทั้งหมด 75 นาที

-เริ่มออกเดินทาง 12.00 น. เวลาถึงปลายทาง 13.30 น. ใช้เวลาทั้งหมด 90 นาที

-เริ่มออกเดินทาง 18.00 น. เวลาถึงปลายทาง 19.15 น. ใช้เวลาทั้งหมด 75 นาที

"กรมทางหลวง" แนะ เวลาทองเดินทาง "สงกรานต์ 2567" หลีกเลี่ยงรถติด"


วันที่ 13 เมษายน 2567

สายเหนือ

เส้นทาง ทล.32 (บางปะอิน) – ทล.1 (นครสวรรค์)

-เริ่มออกเดินทาง 8.00 น. เวลาถึงปลายทาง 10.05 น. ใช้เวลาทั้งหมด 125 นาที

-เริ่มออกเดินทาง 12.00 น. เวลาถึงปลายทาง 14.20 น. ใช้เวลาทั้งหมด 140 นาที

-เริ่มออกเดินทาง 18.00 น. เวลาถึงปลายทาง 20.10 น. ใช้เวลาทั้งหมด 130 นาที

สายอีสาน

เส้นทาง ทล.2 (สระบุรี – นครราชสีมา)

-เริ่มออกเดินทาง 8.00 น. เวลาถึงปลายทาง 10.00 น. ใช้เวลาทั้งหมด 120 นาที

-เริ่มออกเดินทาง 12.00 น. เวลาถึงปลายทาง 14.10 น. ใช้เวลาทั้งหมด 130 นาที

-เริ่มออกเดินทาง 18.00 น. เวลาถึงปลายทาง 19.50 น. ใช้เวลาทั้งหมด 110 นาที

สายใต้

เส้นทาง ทล.35 (บางขุนเทียน – วังมะนาว)

-เริ่มออกเดินทาง 8.00 น. เวลาถึงปลายทาง 8.55 น. ใช้เวลาทั้งหมด 55 นาที

-เริ่มออกเดินทาง 12.00 น. เวลาถึงปลายทาง 13.30 น. ใช้เวลาทั้งหมด 90 นาที

-เริ่มออกเดินทาง 18.00 น. เวลาถึงปลายทาง 18.50 น. ใช้เวลาทั้งหมด 50 นาที

สายตะวันออก

เส้นทาง ทล.7 (ศรีนครินทร์ – พัทยา)

-เริ่มออกเดินทาง 8.00 น. เวลาถึงปลายทาง 9.15 น. ใช้เวลาทั้งหมด 75 นาที

-เริ่มออกเดินทาง 12.00 น. เวลาถึงปลายทาง 13.30 น. ใช้เวลาทั้งหมด 90 นาที

-เริ่มออกเดินทาง 18.00 น. เวลาถึงปลายทาง 19.20 น. ใช้เวลาทั้งหมด 80 นาที

"กรมทางหลวง" แนะ เวลาทองออกเดินทาง "สงกรานต์ 2567" หลีกเลี่ยงรถติด"

ข้อมูล กรมทางหลวง