ประมวลภาพ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ท้องสนามหลวง 26 ก.พ.67

26 ก.พ. 2567 | 08:35 น.

แรงศรัทธา วันนี้ 26 ก.พ. ประชาชนยังคงหลั่งไหลเดินทางมาร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเพื่อความเป็นสิริมงคล บริเวณท้องสนามหลวง

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2567 โดยที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานชั่วคราว ซึ่งได้เปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าสักการะ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ไปจนถึง 3 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. ของทุกวัน 

ทั้งนี้ พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว และครั้งแรก ณ ประเทศไทย

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 

ประมวลภาพ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ท้องสนามหลวง 26 ก.พ.67

"ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมบรรยากาศในวันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2567) มาให้ได้ชมกัน 

ประมวลภาพ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ท้องสนามหลวง 26 ก.พ.67

ประมวลภาพ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ท้องสนามหลวง 26 ก.พ.67

ประมวลภาพ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ท้องสนามหลวง 26 ก.พ.67

ในส่วนภูมิภาคจะมีการอัญเชิญไปประดิษฐานในส่วนภูมิภาคใน 3 จังหวัด ให้ประชาชนได้เข้าสักการบูชา ดังนี้ 

ภาคเหนือ

  • วันที่ 5-8 มี.ค.นี้ เวลา 09.00–20.00 น. ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

ประมวลภาพ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ท้องสนามหลวง 26 ก.พ.67

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • วันที่ 10-13 มี.ค.นี้ เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ วัดมหาวนาราม จ.อุบลราชธานี

ภาคใต้

  • วันที่ 15 -18 มี.ค.เวลา 09.00–20.00 น. ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จ.กระบี่

 

ประมวลภาพ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ท้องสนามหลวง 26 ก.พ.67

ประมวลภาพ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ท้องสนามหลวง 26 ก.พ.67

ทั้งนี้ ทุกวันตั้งแต่เวลา 17.00 น.จะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลให้กับศาสนิกชนที่เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ โดยแต่ละพื้นที่จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตามอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างยิ่งใหญ่

ประมวลภาพ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ท้องสนามหลวง 26 ก.พ.67

ประมวลภาพ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ท้องสนามหลวง 26 ก.พ.67