"ลำนำ วันเพ็ญ" ชวนคนกรุงมาลอยกระทง 5 ท่าน้ำพระอารามหลวง

21 พ.ย. 2566 | 09:37 น.

ลอยกระทง 2566 ชวนคนกรุงฯร่วมกิจกรรม "ลำนำ วันเพ็ญ" ณ 5 ท่าน้ำพระอารามหลวง วันที่ 25-27 พ.ย.นี้ เช็คกิจกรรมไฮไลต์ พร้อมตารางขึ้นเรือฟรีที่นี่

ใกล้ถึงวันลอยกระทง 2566 กันแล้ว สำหรับคนกรุงฯที่ไม่รู้ว่าจะไปลอยกระทงที่ไหน วันนี้ "ฐานเศรษฐกิจ" ขอนำเสนอจุดลอยกระทงที่รับรองว่าจะถูกใจสายบุญสายธรรม ผ่านกิจกรรม "ลำนำ วันเพ็ญ" ณ 5 ท่าน้ำพระอารามหลวง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีไฮไลต์ อาทิ การเปิดโบสถ์ทำบุญ ลอยประทีปบูชา สร้างสิริมงคลให้กับชีวิต

 

สำหรับงานลอยกระทง ณ 5 ท่าน้ำพระอารามหลวง จะจัดขึ้นภายใต้งาน Bangkok River Festival 2023 เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 พ.ย. 2566 ซึ่งพระอารามหลวงที่เหล่าสายบุญสายธรรมต้องห้ามพลาด มีดังนี้ 

 

 • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) 
 • วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร (วัดอรุณฯ) 
 • วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร (วัดระฆังฯ) 
 • วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร (วัดกัลยาฯ) 
 • วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (วัดประยูรฯ)

ส่วนไฮไลต์ในแต่ละจุดจะมีอะไรบ้างนั้น สามารถตรวจสอบได้ดังต่อไปนี้ 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
กิจกรรม "ลำนำ วันเพ็ญ" 

 • สักการะพระพุทธเทวปฏิมากร
 • สักการะพระพุทธไสยาสน์
 • จุดประทีปบูชารอยพระพุทธบาท
 • บ่อลอยรักษ์โลก ลอยกระทงประทีปเทียนหอม
 • ร้านค้าชุมชน
 • การแสดงดนตรีจากสถานศึกษา และการแสดงศิลปวัฒนธรรม

ไฮไลท์ประจำวัน 
วันที่ 25 พ.ย. 2566 

 • ดนตรีลูกทุ่งวัฒนธรรมไทย เพลงพิณ

วันที่ 26 พ.ย. 2566 

 • การแสดงนาฏศิลป์และขับร้องลูกทุ่ง

วันที่ 27 พ.ย. 2566 

 • เพลงพื้นบ้าน, เพลงอีแซว, โขน ตอน ศึกกุมภกรรณทดน้ำ, ขับร้องเพลงลูกทุ่ง

ลอยกระทง 2566 กิจกรรมลำนำ วันเพ็ญ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร (วัดอรุณฯ)
กิจกรรมลำนำ วันเพ็ญ 

 • สักการะพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก
 • สักการะขอพรหลวงพ่อรุ่งอรุณ
 • สักการะพระปรางค์ 4 ทิศ
 • บ่อลอยรักษ์โลก ลอยกระทงประทีปเทียนหอม
 • ร้านค้าชุมชน Community Market
 • การแสดงดนตรีจากสถานศึกษา และการแสดงศิลปวัฒนธรรม

ไฮไลท์ประจำวัน 
วันที่ 25 พ.ย. 2566

 • การแสดง หุ่นละครเล็ก คลองบางหลวง
 • การแสดงวงดนตรี วงดุริยางค์ทหารเรือ

วันที่ 27 พ.ย. 2566

 • การแสดงจากกระทรวงวัฒนธรรม
 • การแสดงดนตรี จากวงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร
 • การแสดงเพลงลูกทุ่ง จากศิลปิน นัน ไมค์ทองคำ

ลอยกระทง 2566 กิจกรรมลำนำ วันเพ็ญ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร (วัดอรุณฯ)

วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร (วัดระฆังฯ)
กิจกรรม "ลำนำ วันเพ็ญ" 

 • สักการะพระประธานยิ้มรับฟ้า พระประธานวัดระฆังฯ
 • สักการะรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)
 • บ่อลอยรักษ์โลก ลอยกระทงประทีปเทียนหอม
 • ร้านค้าชุมชน
 • การแสดงดนตรีจากสถานศึกษา และการแสดงศิลปวัฒนธรรม

ไฮไลท์ประจำวัน 
วันที่ 25 พ.ย. 2566

 • หนังใหญ่วัดขนอน

วันที่ 26 พ.ย. 2566 

 • การแสดงโขน

วันที่ 27 พ.ย. 2566

 • ลิเก คณะ เบิร์ดเดย์ ศรทอง
 • โปงลางศิลป์อีสาน วงดนตรีทหารเรือ

ลอยกระทง 2566 กิจกรรม "ลำนำ วันเพ็ญ" วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร (วัดระฆังฯ)

วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร (วัดกัลยาฯ)
กิจกรรม "ลำนำ วันเพ็ญ"

 • สักการะหลวงพ่อโต หรือ พระพุทธไตรรัตนนายก (ซำปอกง)
 • ทำบุญหีบสมบัติเจ้าสัวโต มงคลมั่งคั่ง
 • บ่อลอยรักษ์โลก ลอยกระทงประทีปเทียนหอม
 • ร้านค้าชุมชน
 • การแสดงดนตรีจากสถานศึกษา และการแสดงศิลปวัฒนธรรม

ไฮไลท์ประจำวัน 
วันที่ 25-27 พ.ย. 2566

 • การแสดงทางวัฒนธรรม โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร
 • การแสดงเชิดมังกร สิงโตปีนเสา
 • การแสดงอุปรากรจีน (งิ้ว) 25-27

ลอยกระทง 2566 กิจกรรม "ลำนำ วันเพ็ญ"วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร (วัดกัลยาฯ)

วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร (วัดประยูรฯ)
กิจกรรม "ลำนำ วันเพ็ญ" 

 • ลอยประทีปเทียนหอมบูชา พระบรมสารีริกธาตุ
 • พระพุทธธรรมวิเชษฐศาสดา
 • สักการะหลวงพ่อพุทธนาคน้อย
 • สักการะพระบรมสารีริกธาตุ
 • ลอดพระบรมธาตุเจดีย์เสริมสิริมงคล
 • บ่อลอยรักษ์โลก ลอยกระทงประทีปเทียนหอม
 • ร้านค้าชุมชน
 • การแสดงดนตรีจากสถานศึกษา และการแสดงศิลปวัฒนธรรม

ไฮไลท์ประจำวัน 
วันที่ 25 พ.ย. 2566 

 • ลิเก ศิลปะไทย โดย คณะลิเก เยวล์ อมรชัย

วันที่ 26 พ.ย. 2566 

 • การแสดงโขน คณะโรจน์จรัสฤทธิ์ โดย ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก ราชบัณฑิตสาขานาฏกรรมไทย

วันที่ 27 พ.ย. 2566 

 • เพลงอีแซว เพลงเรือ เพลงพื้นบ้าน และ การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง

ลอยกระทง 2566 กิจกรรม "ลำนำ วันเพ็ญ" วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร (วัดประยูรฯ)

สำหรับใครที่จะไปร่วมกิจกรรม "ลำนำ วันเพ็ญ" ณ 5 ท่าน้ำพระอารามหลวง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในงาน Bangkok River Festival 2023 เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 สามารถใช้บริการเรือรับ - ส่งฟรี (Free Shuttle Boat) โดยจะเปิดให้บริการดังนี้

 • วันที่ 25-26 พ.ย. 2566 เวลา 16.00 น. - 22.00 น.
 • วันที่ 27 พ.ย. 2566 เวลา 16.00 น. - 24.00 น.

บริการเรือรับ - ส่งฟรี (Free Shuttle Boat)

 

ที่มาข้อมูล-ภาพ

 • กระทรวงวัฒนธรรม
 • River Festival Thailand