1 กันยายน 2566 “วันสืบ นาคะเสถียร” รำลึก 33 ปี การเสียสละที่ต้องไม่สูญเปล่า

31 ส.ค. 2566 | 22:00 น.

“วันสืบ นาคะเสถียร” ตรงกับวันที่ 1 กันยายนของทุกปี เพื่อรำลึกถึงความเสียสละและสานต่อเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ผืนป่า ของอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่ยอมเสียสละชีวิตของตนเอง เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 

1 กันยายน ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันสืบ นาคะเสถียร” เพื่อระลึกถึงการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของ“สืบ นาคะเสถียรอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ผู้ซึ่งทำงานทุ่มอุทิศตนให้กับการแก้ไข ปัญหาการบุกรุกทำลายป่า และพยายามปกป้องแก่งเชี่ยวหลานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้งด้วยความสามารถทั้งหมดของเขาที่มี หนึ่งเสียงปืนที่ลั่นไกปลิดชีวิตตนเองเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2533 และจากไปตลอดกาลด้วยวัยเพียง 41 ปีได้สร้างแรงสั่นสะเทือนและปลุกจิตสำนึกของคนในสังคมให้ตื่นขึ้นมารับทราบความเป็นไปของสถานการณ์ป่าไม้และสัตว์ป่าของเมืองไทยที่กำลังถูกคุกคามอย่างแสนสาหัส

สืบ นาคะเสถียร ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นจริงจังในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของไทย ภายหลังการเสียชีวิตของเขาในปีนั้น “มูลนิธิสืบนาคะเสถียร” ก็ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2533 ซึ่งเป็นวันเดียวกับการครบรอบ 94 ปีของการก่อตั้งกรมป่าไม้ หน่วยงานต้นสังกัดของนักอนุรักษ์ผู้นี้ ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อสานต่อเจตนารมณ์การอนุรักษ์ของเขา โดยมี ขอบข่ายและทิศทางการทำงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 5 ประการ คือ

  1. สนับสนุนการจัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวร ตลอดจนผืนป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ
  2. ปรับปรุงสวัสดิการเพื่อการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
  3. รณรงค์ป้องกันรักษาผืนป่าอนุรักษ์และทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้การรณรงค์แนวความคิด "ไม่มีป่า ไม่มีน้ำ"
  4. ประชาสัมพันธ์และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขยายแนวร่วม และเผยแพร่งานอนุรักษ์ส่วนกว้าง และ
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยสัตว์ป่า โดยจัดตั้งกองทุนสัตว์ป่าขึ้นมา

1 กันยายน วันสืบ นาคะเสถียร

ร่วมกิจกรรมรำลึก 33 ปีการจากไป-ปลูกจิตสำนึกรักษ์ป่าอย่างยั่งยืน

เนื่องจากวันที่ 1 กันยายน 2566 นี้ เป็นการครบรอบ 33 ปีการจากไปของสืบ นาคะเสถียร “มูลนิธิสืบนาคะเสถียร” ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) และเครือข่ายอนุรักษ์ จึงได้จัดกิจกรรมรำลึก 33 ปี สืบนาคะเสถียร ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2566 โดยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนี้ มุ่งหมายสร้างความตระหนักให้ผู้คนหันมาสัมผัสกับธรรมชาติของป่าเขาด้วยตัวเองซึ่งจะทำให้เกิดความรัก ความหวงแหน และปลูกจิตสำนึกการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566  จะมีกิจกรรมชมนิทรรศการจากเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินป่าศึกษาธรรมชาติของผืนป่าห้วยขาแข้ง กิจกรรม ART WORKSHOP กับเพื่อนๆ พี่น้องศิลปินอาสาสมัคร (ลงทะเบียนล่วงหน้า) ชมดนตรี ฟังเสวนา และจุดเทียนรำลึก

นอกจากนี้ ยังจะมีการประชุมเครือข่ายชุมชนรอบผืนป่าห้วยขาแข้ง และการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง เพื่อเป็นนิมิตรหมายอันดีในการร่วมมือร่วมใจกันร่วมรักษาป่ามรดกโลกทางธรรมชาติให้มีทิศทางไปในทางเดียวกัน

ส่วนวันที่ 1 กันยายน 2566  จะมีทำบุญพิธีสงฆ์ และวางหรีดรำลึกสืบนาคะเสถียร และนิทรรศการยังคงเปิดให้ผู้ร่วมงานได้ชมและพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน จนถึงเวลาเที่ยงของวันที่ 1 กันยายน

ทั้งนี้ รายละเอียดของกิจกรรม ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2566 สามารถ คลิกดูได้ที่นี่ (เว็บไซต์มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร)

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกไปร่วมงานในต่างจังหวัด ยังสามารถร่วมบรรยากาศรำลึก 33 ปี สืบ นาคะเสถียร ได้ที่ หอศิลป์กรุงเทพฯ

และสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกไปร่วมงานในต่างจังหวัด ยังสามารถร่วมบรรยากาศรำลึก 33 ปี สืบ นาคะเสถียร ได้ที่ หอศิลป์กรุงเทพฯ โดยในระหว่างวันที่ 8 ถึง 10 กันยายน 2566 นี้ จะมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเผยแพร่เรื่องงานอนุรักษ์ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ที่ได้สานต่อแนวคิดของ “สืบ นาคะเสถียร” มาจนถึงปัจจุบัน ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ดำเนินงานในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันตก ซึ่งถือเป็นกลุ่มป่าที่มีขนาดใหญ่และอุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย

ดูรายละเอียดของกิจกรรม 8 ถึง 10 กันยายน 2566 ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ คลิกที่นี่

ขอบคุณ ข้อมูลและภาพจาก มูลนิธิสืบนาคะเสถียร