สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดให้จอดรถฟรี 11 วันรับวันหยุดยาว พ.ค.นี้

25 เมษายน 2566

สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดพื้นที่ลานจอดรถระยะยาว โซน C ให้จอดฟรี 11 วันรับวันหยุดยาว วันแรงงานแห่งชาติ วันฉัตรมงคล เช็คเงื่อนไข -วันเวลาที่เริ่มจอดฟรีที่นี่

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2566 กำลังจะมาถึง ล่าสุดสนามบินสุวรรณภูมิ หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้เตรียมแผนรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาวได้แก่ วันแรงงานแห่งชาติ และวันฉัตรมงคล โดยประกาศยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถ ณ ลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) โซน C  ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการสามารถนำรถมาจอดได้ฟรี ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ดังนี้

จอดรถฟรีได้ตั้งแต่วันไหน -เวลากี่โมง

  • จอดฟรีได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2566 
  • เวลา 00.01 น. ของวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 
  • รวมทั้งสิ้น 11 วัน 

ลานจอดรถระยะยาว โซน C รองรับรถได้กี่คัน 

  • จำนวน 718 คัน 

ทั้งนี้ได้จัดรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ - ส่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ระหว่างลานจอดรถระยะยาวโซน C และอาคารผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 

สำหรับรถ Shuttle Bus สาย A จะเริ่มวิ่งจากศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Center) ไปยังลานจอดรถระยะยาวโซน C และแวะจอดรับ – ส่งตามจุดต่างๆ ก่อนจะไปจอดที่อาคารผู้โดยสารบริเวณ ชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 จากนั้นจะวนไปที่ลานจอดรถระยะยาวโซน A และกลับเข้าสู่ศูนย์การขนส่งสาธารณะ

สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดให้จอดรถฟรีรับวันหยุดยาว วันแรงงานแห่งชาติ วันฉัตรมงคล

อนึ่งประชาชนที่จะเดินทางในช่วงวันหยุดยาว ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินขาออกภายในประเทศเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้หากผู้โดยสารต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถยนต์ หรือ AOT Contact Center