svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

อัปเดต "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5" 5.6 แสนสิทธิ สรุปไทม์ไลน์ เงื่อนไข ที่นี่

04 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เพิ่มอีก 5.6 แสนสิทธิ เปิดจองโรงแรม 8 มี.ค.-27 เม.ย.66 สรุปไทม์ไลน์ เงื่อนไข ขั้นตอนการใช้สิทธิ และคำถามที่พบบ่อย ที่นี่

อัปเดตโครงการ"เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 " หลังคณะรัฐมนตรี(ครม.)ผ่านความเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ภายใต้งบประมาณ 2,016 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการภายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2566

ล่าสุดนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)  เปิดเผยถึงไทม์ไลน์โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ว่า จะเปิดระบบรับสมัครผู้ประกอบการโรงแรม/ที่พักรายใหม่เข้าร่วมโครงการฯ กำหนดระหว่างวันที่  8-15 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์ ww.เราเที่ยวด้วยกัน.com จากนั้นจะเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิเพื่อจองโรงแรม/ที่พัก ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 และเริ่มเข้าพักได้ในวันที่ 11 มีนาคม 2566 – 30 เมษายน 2566 

ไทม์ไลน์โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5

 • วันที่ 8-15 ก.พ.66  เปิดรับสมัครสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ เข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5”
 • วันที่ 8 ก.พ.66  เปิดจองโรงแรม
 • วันที่ 11 มี.ค.66  เริ่มให้เข้าพัก
 • วันที่ 27 เม.ย.66 เปิดจองโรงแรมวันสุดท้าย
 • วันที่ 30 เม.ย.66 วันสุดท้ายของการเดินทางและวันสิ้นสุดโครงการ 

อัปเดต "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5" 5.6 แสนสิทธิ สรุปไทม์ไลน์ เงื่อนไข ที่นี่

โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 มีเงื่อนไข ดังนี้

 • มีจำนวนสิทธิ์ทั้งสิ้น 560,000 สิทธิ 
 • โดยยังคงเงื่อนไข รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรม/ที่พัก 40% สูงสุด 3,000 บาทต่อห้อง
 • รับสิทธิ์สูงสุด 5 สิทธิ์/ห้อง/คืน ต่อคน  
 • สนับสนุนคูปองอี-เวาเชอร์ (E-Voucher) 600 บาทต่อวัน
 • แต่จะไม่มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบัตรโดยสารเครื่องบินเหมือนเฟสที่ผ่านมา 
 • ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องติดต่อจองที่พักกับผู้ประกอบการโดยตรง อย่างน้อย 3 วันล่วงหน้าก่อนวันเข้าพัก และชำระค่าที่พัก 60% ผ่านทางช่องทาง G Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง

ขั้นตอนการใช้สิทธิ โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5

ขั้นตอนที่ 1 คนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมใช้สิทธิในโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” จะต้องเข้าไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ww.เราเที่ยวด้วยกัน.com ก่อน

ขั้นตอนที่ 2 ผู้ที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมใช้สิทธิในโครงการเราเที่ยวด้วยกันในทุกเฟสอยู่แล้ว จะต้องเข้าไปยืนยันตัวตน ผ่าน “เราเที่ยวด้วยกัน” บนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ที่จะใช้สิทธิเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 จะต้องเริ่มนับ 1 ใหม่ในการจองที่พักตามสิทธิใหม่ จำนวน 560,000 สิทธิ (ห้อง/คืน) จะไม่มีการนับจำนวนต่อเนื่องการใช้สิทธิ์ ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

อัปเดต "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5" 5.6 แสนสิทธิ สรุปไทม์ไลน์ เงื่อนไข ที่นี่

ฐานศรษฐกิจ รวบรวมคำถามที่พบบ่อยในส่วนของประชาชน จากเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com  อ้างอิงข้อมูลจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ไว้เป็นไกด์ไลน์ ก่อนเริ่มเปิดจองโรงแรมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5

หากต้องการใช้สิทธิต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อยกี่วัน 

 • ประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิจองที่พักและชำระเงินล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง

ระยะเวลาการชำระเงิน หลังจากจองสำเร็จ

 • ประชาชนที่จองโรงแรมสำเร็จและได้รับ Payment Link จากโรงแรม ต้องทำการชำระเงินภายใน 23.59 น.ของวันที่ได้รับ กรณีชำระเงินไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ต้องทำการติดต่อ โรงแรมเพื่อจองห้องพักใหม่อีกครั้ง

ประชาชนที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ สามารถจองโรงแรมได้ช่องทางไหนบ้าง

 • โทรศัพท์ติดต่อโรงแรมโดยตรง
 • Website โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ (ถ้ามี)
 • www.เราเที่ยวด้วยกัน.com โดยไปที่ค้นหากิจการโรงแรม
 • ช่องทางติดต่ออื่นๆ ที่โรงแรมมี เช่น Line, Facebook, E-mail ฯลฯ

การใช้สิทธิสามารถใช้ได้ทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านใช่หรือไม่

 • ประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิเรียบร้อย สามารถเดินทางท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัด ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนของตนเอง

กรณีประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ จ่ายชำระค่าที่พัก (60 %)สามารถทำการยกเลิกการจองได้หรือไม่ 

 • จะไม่สามารถยกเลิกการจองได้แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้* (*การเลื่อนเข้าพักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด)

กรณีประชาชนชำระค่าที่พักในส่วนของตนเองไปแล้ว 60 % ต้องการยกเลิกการเข้าพัก ต้องดำเนินการอย่างไร และจะสามารถขอเงินคืนในส่วนของ 60 % ที่ได้ชำระไปแล้วคืนได้หรือไม่ สิทธิของโครงการจะถูกตัดไปหรือไม่

 • กรณีประชาชนเป็นผู้แจ้งความประสงค์ยกเลิกการเข้าพักต้องติดต่อโรงแรมโดยตรง
 • ค่าห้องพักในส่วน 60% ที่ได้ชำระแก่โรงแรม ประชาชนต้องเจรจาตกลงเงื่อนไขการคืนเงินหรือวิธีอื่นใดตามที่โรงแรมกำหนดด้วยตนเอง
 • สิทธิของโครงการในส่วนของประชาชนจะถูกตัดออกเมื่อมีการเช็คอินในโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการแล้วเท่านั้น

E-Voucher (สิทธิใช้จ่ายซื้อของจากร้านค้า)สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้หรือไม่ 

 • ไม่สามารถโอนออกหรือใช้เป็นเงินสดได้ การใช้จ่ายต้องผ่าน G-wallet บนแอปเป๋าตังเท่านั้น

E-Voucher ที่ได้รับภายหลังการเช็คอินวัละ 600 บาทเพื่อซื้อของจากร้านอาหาร /สถานที่ท่องเที่ยว /มีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ หรือสิทธิจะหมดอายุภายในกี่วัน

 • E-Voucher ที่ได้รับจากโครงการวันละ 600 บาท จะสามารถใช้งานได้จนถึง 23.59 น. ของวันที่ทำการเช็คเอ้าท์ จากโรงแรม/ห้องพัก ที่ได้จองไว้กับโครงการ

สิทธิ E-Voucher  สามารถสะสมไว้ใช้จ่ายได้หรือไม่ 

 • สามารถสะสมไว้ใช้จ่ายได้ ในช่วงระยะเวลาการเข้าพัก โดยสิทธิจะหมดอายุภายในเวลา 23.59 น.ของวันที่ทำการเช็คเอ้าท์จากโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ

สิทธิ E-Voucher  สามารถใช้ได้ทุกจังหวัดหรือไม่

 • สามารถใช้สิทธิได้ทุกจังหวัด ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนบ้านของตนเอง

ที่มา : www.เราเที่ยวด้วยกัน.com