‘บีซีพีจี’  เปลี่ยนพื้นที่โรงไฟฟ้าเป็นผืนป่า ขับเคลื่อนองค์กร Net Zero

11 มิถุนายน 2565

"บีซีพีจี” เพิ่มแหล่งกักเก็บและดูดซับคาร์บอน Kick Off กิจกรรมปลูกป่าในโรงไฟฟ้าในวันสิ่งแวดล้อมโลก เดินหน้าสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2573

“นิวัติ อดิเรก” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากแนวคิดและความตั้งใจลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และทำให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแข็งแรง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น บีซีพีจีจึงปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนในโรงไฟฟ้าเป็นผืนป่า

‘บีซีพีจี’  เปลี่ยนพื้นที่โรงไฟฟ้าเป็นผืนป่า ขับเคลื่อนองค์กร Net Zero

โดยเริ่มคิกออฟที่โรงไฟฟ้าปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 ใน 17 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบีซีพีจี ในประเทศไทย

การปรับเปลี่ยนพื้นที่โรงไฟฟ้าเป็นพื้นที่ป่า นอกจากจะช่วยเพิ่มแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกแล้ว ชุมชนยังได้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตที่ได้จากการเพิ่มพื้นที่ป่าอีกด้วย

‘บีซีพีจี’  เปลี่ยนพื้นที่โรงไฟฟ้าเป็นผืนป่า ขับเคลื่อนองค์กร Net Zero

ซึ่งกิจกรรมปลูกป่าในโรงไฟฟ้า เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “บีซีพีจีมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2573” หรือ “BCPG’s Race to Net Zero 2030” 

 


บีซีพีจี ตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2573 ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มแหล่งกักเก็บและดูดซับคาร์บอน โดยตั้งเป้าปลูกป่าในไทย 1,000 ไร่ ภายใน 2 ปี และทยอยปลูกป่าในประเทศที่บีซีพีจีมีโครงการฯ อีกกว่า 10,000 ไร่ ขณะเดียวกันยังเป็นหนึ่งในผู้จัดตั้ง Carbon Markets Club แพลตฟอร์มซื้อขายคาร์บอนเครดิต เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตกันได้ตามความสมัครใจ 

‘บีซีพีจี’  เปลี่ยนพื้นที่โรงไฟฟ้าเป็นผืนป่า ขับเคลื่อนองค์กร Net Zero

หน้า 18  หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3,790 วันที่ 9 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565