เนสท์เล่ อัด 29 ล้าน กระตุ้นคนไทยทำสิ่งเล็กๆ สร้างโลกที่น่าอยู่และยั่งยืน

16 เมษายน 2565

เนสท์เล่ เทงบ 29 ล้าน สร้างแรงบันดาลใจคนไทยปรับพฤติกรรม ทำสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำวัน เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้แคมเปญ “เล็กน้อยเปลี่ยนโลกได้” กระตุ้นคนไทยร่วมมือดูแลโลกอย่างยั่งยืน

จากผลการวิจัยของ มินเทล (Mintel) รายงานถึงพฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทยกว่า 62% เชื่อว่า ยังมีเวลาเพียงพอที่จะช่วยดูแลรักษาโลกใบนี้ ถ้าเราเริ่มต้นลงมือทำ แต่มีเพียง 37% ที่เชื่อว่า พฤติกรรมของเราสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในทิศทางที่ดีขึ้น


เนสท์เล่ ซึ่งเป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจควบคู่กับพันธกิจด้านความยั่งยืน จึงเกิดไอเดียในการกระตุ้นพฤติกรรมรักษ์โลกของคนไทย ด้วยงบลงทุนกว่า 29 ล้านบาท

 จัดทำแคมเปญ “เล็กน้อยเปลี่ยนโลกได้” (Every Little Act Matters) สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทย เริ่มต้นปรับพฤติกรรมที่สามารถทำได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน จุดประกายไอเดียรักษ์โลก ด้วยความเชื่อในบทบาทของตนเองว่า สามารถดูแลและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม สร้างโลกยั่งยืนได้ 

 

“วิคเตอร์ เซียห์” ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า กล่าวว่า เนสท์เล่ตั้งใจนำเสนอแคมเปญ “เล็กน้อยเปลี่ยนโลกได้” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริโภคด้วยไอเดียรักษ์โลก เพื่อมาร่วมดูแลและฟื้นฟูโลกของเราไปกับเนสท์เล่ โดย
ตั้งเป้าเข้าถึงผู้บริโภคกว่า 25 ล้านคนทั่วประเทศ ใน 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ คนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการเที่ยว คนที่ทำหน้าที่ดูแลครอบครัว คนวัยทำงาน และคนในชุมชนต่างจังหวัด 

แคมเปญนี้ เปิดตัวด้วย Hero VDO กับคำถาม “ถ้าโลกคือบ้านหลังใหญ่ เราจะช่วยดูแลอย่างไร” พร้อมฉายภาพชีวิตประจำวันที่แตกต่างเพื่อรักษ์โลก เช่น การช่วยกันเก็บขยะ เปลี่ยนมาใช้ภาชนะใช้ซ้ำ หรือ ไอเดียง่ายๆ ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคืนสมดุลให้กับธรรมชาติ

 

และจะตามมาด้วยวิดีโอแบบเฉพาะกลุ่ม ผ่าน YOUTUBE Director Mix นำเสนอเรื่องราวผ่านไมโครโมเมนต์ ในการทำสิ่งเล็กๆ ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจและแนะนำไอเดียรักษ์โลกแบบสร้างสรรค์ให้โดนใจ และเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง รวมทั้งหมด 31 ชิ้นงาน โดยเริ่มแพร่เผยทางสื่อโซเชียล ของเนสท์เล่ ตั้งแต่เดือนเมษายน-พฤษภาคม


ในแง่ in process เนสท์เล่ ได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด ให้สามารถนำไปรีไซเคิลได้ รวมทั้งลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ลง 1 ใน 3 ภายในปี 2025 นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการตามแผนงานด้านความยั่งยืนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2050 ตามที่ได้ประกาศแผนงานด้านความยั่งยืน ใน 4 ด้านหลัก คือ

  1. บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก  
  2. การดูแลและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
  3. การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน
  4. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 

หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3,774 วันที่ 14 - 16 เมษายน พ.ศ. 2565