นวัตกรรม “Fat Stem Cell” เสริมพลังใจผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

23 มี.ค. 2565 | 22:54 น.

รพ.นวเวช แนะนำ ศัลยกรรมเสริมหน้าอก จากเทคนิค “Fat Stem Cell” สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เสริมสร้างเต้านมด้วยการฉีดเสริมด้วยไขมัน เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง และเสริมขนาดของเนื้อเต้านม ช่วยเสริมสร้างลักษณะทางกายภาพให้เป้นธรรมชาติ ช่วยผู้ป่วยคลายกังวล

หากกล่าวถึงการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม สภาพจิตใจนับเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด โดยเฉพาะความกังวลของคนไข้ นอกจากความกังวลในเรื่องของตัวโรคแล้ว ยังมีความกังวลในลักษณะทางกายภาพของเนื้อเต้านมที่อาจจะดูผิดรูป ซึ่งเป็นลักษณะทางกายภาพที่คนไข้มีความกังวลค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในคนไข้ที่อายุยังน้อย ปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการรักษาที่ช่วยลดความกังวลในจุดนี้ โดยการใช้วิธีดูดไขมันในส่วนเกินของคนไข้มาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหาย พร้อมปรับรูปร่างของเนื้อเต้านมที่มีอยู่ให้ดูดีขึ้น ด้วยเทคนิค “Fat Stem Cell” เทคนิคการปรับปรุงแก้ไขรูปทรงหน้าอก โดยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ไขมัน เพื่อแก้ไขหน้าอกแหว่ง บุ๋ม ไม่สมมาตร ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภายหลังการรักษา

นวัตกรรม “Fat Stem Cell” เสริมพลังใจผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

บทความให้ความรู้โดย นายแพทย์ ปิยศักดิ์ ทหราวานิช แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมเต้านม ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลนวเวช ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการศัลยกรรมเสริมหน้าอกในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมภายหลังการรักษา ด้วยการใช้เทคนิค Fat Stem Cell ไว้ครบทุกมิติ เริ่มจากความรู้เบื้องต้นไปจนถึงการบอกเล่าถึงผลดีของการศัลยกรรมด้วยเทคนิคดังกล่าว

Fat Stem Cell คือการเสริมสร้างเต้านมด้วยการฉีดเสริมด้วยไขมัน เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง และเสริมขนาดของเนื้อเต้านม โดยไขมันที่นำมาใช้จะเป็นไขมันจากส่วนเกินของคนไข้ เช่น ต้นขา หน้าท้อง หรือสะโพก หลังจากได้ไขมันมาแล้ว จะนำไขมันมาฉีดเพื่อปรับรูปร่าง ให้ได้หน้าอกที่ดูสวยงามเป็นธรรมชาติ

นวัตกรรม “Fat Stem Cell” เสริมพลังใจผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
การใช้ Fat Stem Cell กับผู้รับการรักษามะเร็งเต้านม ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ส่วนใหญ่จะได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด และ/หรือ การฉายแสง ซึ่งกระบวนการรักษาด้วยการฉายแสงนั้น อาจจะมีผลทำให้ลักษณะของเนื้อเต้านมผิดปกติไป เช่น เนื้อเต้านมอาจจะหดลง หรือมีลักษณะบุ๋ม เว้า

 

ดังนั้น การใช้ Fat Stem Cell หรือการเสริมหน้าอกด้วยการฉีดด้วยไขมัน จะช่วยลดข้อบกพร่องในบริเวณนั้น ๆ และช่วยปรับรูปร่างของหน้าอกให้ดูดีขึ้น ทำให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น


ในกระบวนการทำ Fat Stem Cell ศัลยแพทย์จะต้องประเมินปริมาณไขมันที่จำเป็นต้องใช้ รวมทั้งตำแหน่งที่เหมาะสมในการดูดไขมัน เช่น ต้นขา หน้าท้อง หรือเอว หลังจากที่ประเมินแล้ว ศัลยแพทย์จะเริ่มทำการดูดไขมันด้วยเครื่องดูดพลังน้ำ เพื่อให้ได้ไขมันที่มีคุณภาพสมบูรณ์ เมื่อได้ไขมันเพียงพอ ไขมันที่จะนำไปเติมจะต้องผ่านกระบวนการทางการแพทย์ เพื่อให้ได้ไขมันที่มีลักษณะดี ที่จะนำไปฉีดที่บริเวณหน้าอก เพื่อแก้ไขจุดบกพร่อง และปรับรูปร่างของหน้าอกให้ดูดีเป็นธรรมชาติ


ข้อดีของการใช้เทคนิค Fat Stem Cell การใช้เทคนิค Fat Stem Cell มีข้อดี คือ สามารถปรับรูปร่างหน้าอกที่ดูไม่เท่ากัน ให้กลับมาดูเท่ากัน ได้รูปสวยงาม นอกจากนี้ยังสามารถทำให้หน้าอกเพิ่มขนาดขึ้นในจุดที่ต้องการได้ โดยการใช้ไขมันของตัวคนไข้เอง และสามารถนำเทคนิคนี้ไปลดสัดส่วนบริเวณที่ไม่ต้องการ เช่น ต้นขา เอว สะโพก หรือหน้าท้อง แล้วนำไขมันส่วนเกินมาฉีดในบริเวณหน้าอก เพื่อแก้ไขสภาพหน้าอกให้ได้รูปสวยงาม โดยการดูดไขมันด้วยเทคนิคการดูดไขมันพลังน้ำมีข้อดีคือ แผลเล็ก บอบช้ำน้อย ระยะพักฟื้นต่ำ และสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้