เอสซีจี คว้า DJSI ต่อเนื่องปีที่ 18 เดินหน้าองค์กร NET ZERO 2050

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
13 พ.ย. 2564 เวลา 9:57 น. 97

เอสซีจี บริษัทยั่งยืนระดับโลก 18 ปีต่อเนื่อง จาก DJSI มุ่งเป้าสร้างนวัตกรรมและ ห้บริการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและโลกที่ยั่งยืน เดินหน้าสู่องค์กรก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593

ผู้สื่อข่าวรายงาน บริษัท เอสซีจี ได้รับการประเมินและจัดอันดับในดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ให้เป็นบริษัทยั่งยืนระดับโลก ประเภท DJSI World และ DJSI Emerging Markets ในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Materials) ในปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 โดยเอสซีจี 

เอสซีจี คว้า DJSI ต่อเนื่องปีที่ 18 เดินหน้าองค์กร NET ZERO 2050

นอกจากนี้ เอสซีจียังเป็นองค์กรแรกในอาเซียนที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2547

สำหรับเอสซีจี มีแนวทางการดำเนินธุรกิจ ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งต่อโลกใบนี้ที่ดียิ่งขึ้นให้คนรุ่นต่อไปเพื่อบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนของโลก 

 

ด้วยการดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับกลยุทธ์ ESG (Environmental, Social, Governance) อย่างสมดุล ตามคำมั่นสัญญา “Passion for Better” โดยเอสซีจีตั้งเป้าสู่องค์กรก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593 (Nt Zero 2050)

Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI คือ ดัชนีวัดความยั่งยืน ที่ใช้ประเมินผลบริษัทที่เป็นกลุ่มผู้นำด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำทั้งในด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม 

 

นับเป็นดัชนีวัดความยั่งยืนดัชนีแรกของโลก เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 โดยสถาบันการลงทุนและกองทุนต่าง ๆ จากทั่วโลกใช้เป็นข้อมูลประกอบการลงทุน เพราะมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทที่อยู่ใน DJSI จะสามารถสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนในระยะยาว และเติบโตอย่างมั่นคงพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

แท็กที่เกี่ยวข้อง