เอไอเอส ยกระดับความสามารถคนไทย สร้างองค์กร-ประเทศเติบโตยั่งยืน

22 ต.ค. 2564 เวลา 3:27 น. 70

“เอไอเอส” สานต่อ AIS ACADEMY พร้อมได้พันธมิตรภาครัฐและเอกชน ร่วมต่อยอดโครงการสู่ AIS ACADEMY for Thais กับ “ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย JUMP THAILAND” สร้างโอกาส สร้างรายได้ และคอมมูนิตี้ เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดเวลา มีทักษะพร้อมแข่งขัน และเอาตัวรอดในโลกยุคดิจิทัล

“กานติมา เลอเลิศยุติธรรม” หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และกลุ่มอินทัช กล่าวว่า ปีนี้เอไอเอสได้ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน อาทิ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA, สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย และแพลตฟอร์ม e-Commerce ช้อปปี้ ประเทศไทย นำทักษะความเชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งของแต่ละหน่วยงานมาขยายผลส่งต่อให้เยาวชน และประชาชนผู้สนใจได้อย่างทั่วถึง  
  เอไอเอส  ยกระดับความสามารถคนไทย  สร้างองค์กร-ประเทศเติบโตยั่งยืน

AIS ACADEMY เป็นแหล่งความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และสร้างคนให้เป็นผู้นำที่มีจริยธรรม ผ่านระบบการเรียนดิจิทัล ในปีนี้ได้ต่อยอดและขยายผลด้วยการร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ทำให้สามารถขยายการเรียนรู้เพิ่มขีดความสามารถคนไทยไปสู่ประชาชนทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็ว จากปัจจุบันที่ มีสมาชิกอยู่กว่า 1.5 หมื่นคน ผ่าน 3 แกนหลัก ได้แก่ JUMP to innovation คือ ผลักดันนวัตกรรม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเริ่มจากภายในองค์กร แล้วนำมาต่อยอดสู่ภายนอก JUMP with EDTECH ยกระดับการเรียนรู้ผ่านดิจิทัล พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน และ JUMP Over The Challenge การพัฒนาอาชีพ ต่อยอดพัฒนาการค้า โดยทีมอุ่นใจอาสา 
 

สำหรับจุดแข็งที่แต่ละหน่วยงานเข้ามาร่วมสนับสนุน เช่น ช้อปปี้ จะเข้ามาต่อจิ๊กซอระบบนิเวศโครงการนี้ ด้วยการลดความยุ่งยากเรื่องอีคอมเมิร์ซ พร้อมจัดทำคลาสพิเศษให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ที่จะเริ่มปลายเดือน พ.ย. 64 ส่วน NIA ได้สร้างย่านอารีย์อินโนเวชั่นดิสทริก ที่นำนวัตกรรม ทั้งเอไอ IoT และดีฟเทคต่างๆ เป็นเมืองฉลาดรู้ ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่จะได้ทั้งองค์ความรู้และเครื่องมือในการพัฒนาชีวิต ซึ่งจะมีนวัตกรเข้ามาทดสอบใช้เทคโนโลยีที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพ 

เอไอเอส  ยกระดับความสามารถคนไทย  สร้างองค์กร-ประเทศเติบโตยั่งยืน

ส่วน JUMP with EDTECH ได้รับความร่วมมือจากระบบการศึกษาของแคนาดา จากการสร้างห้องสมุดดิจิทัล ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากดิจิทัลมาต่อยอด โดยไม่จำเป็นต้องไปเรียนต่างประเทศ เพราะเด็กสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ทั่วถึงและทุกระดับ เก็บสะสมความรู้ได้ตลอดเวลา โดยโครงการความร่วมมือนี้จะเกิดขึ้นชัดเจนในปีหน้า ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

เอไอเอส  ยกระดับความสามารถคนไทย  สร้างองค์กร-ประเทศเติบโตยั่งยืน
หน้า 16-17 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3,724 วันที่ 21 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564

แท็กที่เกี่ยวข้อง