‘เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ร่วมลดปริมาณขยะ ตอกยํ้าแนวคิด Care-Share-Change 

25 ก.ย. 2564 เวลา 4:14 น. 35

ในภาคของสังคม บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือ MJD ได้ให้ความสำคัญการดำเนินธุรกิจควบคู่การดูแลสังคมต่อเนื่อง ได้มีการเปิดแคมเปญ “MDJ Care-Share-Change” เพื่อดูแลและช่วยเหลือทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องแบบ 360 องศา 

“เพชรลดา พูลวรลักษณ์” กรรมการบริหาร MJD อธิบายว่า Care คือ ความห่วงใยที่มอบให้กับลูกบ้าน ลูกค้า พนักงาน สังคมและชุมชน Share คือ การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันสิ่งของ รายได้ กำลังใจ ไปยังคนทุกกลุ่ม และ Change คือ ความมุ่งหวังในการช่วยเหลือ เพื่อนำพาสังคมไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี ซึ่งที่ผ่านมา MJD มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมมากมาย 
  ‘เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ร่วมลดปริมาณขยะ ตอกยํ้าแนวคิด Care-Share-Change 

ล่าสุด ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้หลายคนใช้ชีวิตในบ้านมากขึ้น เป็นผลให้ปริมาณขยะครัวเรือน เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะขยะจากพลาสติก แก้ว เศษอาหาร โดยข้อมูลจากสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ระบุว่า ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 “ขยะพลาสติก” เพิ่มขึ้นจากภาวะปกติ มีสัดส่วนของเดือนเมษายน 2564 เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2564 กว่า 7.61% ซึ่งจำนวนขยะต่อวัน พบว่า ตลอดช่วงที่คน Work From Home มีปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นจากปกติ 15% และเพิ่มขึ้น 25% จากขยะทั่วไปที่เก็บได้ต่อวันประมาณ 9,000 ตันต่อวัน 

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จึงให้ความสำคัญกับ การจัดการของเสีย (Waste Management) ช่วยบรรเทามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัย ตลอดจนชุมชนโดยรอบโครงการ จึงแนะนำ 5 ขั้นตอนจัดการขยะภายในคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ กับวิธีการอย่างง่ายที่ทุกคนสามารถ นำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม

  ‘เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ร่วมลดปริมาณขยะ ตอกยํ้าแนวคิด Care-Share-Change 
เริ่มจากการ

  1. รู้จักประเภทขยะ สู่การจัดการแยกขยะที่ง่ายขึ้น แนะนำให้แยกขยะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะนำกลับมาใช้ไม่ได้ ขยะเศษอาหาร และขยะจากสัตว์เลี้ยง โดยเมเจอร์ฯ นำร่องใช้ในโครงการ “เมทริส พัฒนาการ-เอกมัย”
  2. เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การปรับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ในชีวิตประจำวัน จะช่วยลดขยะให้สิ่งแวดล้อมได้
  3. ประดิษฐ์บ้านน้อยให้สัตว์เลี้ยงจากสิ่งของรอบตัว นอกจากจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าแล้ว ยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะภายในคอนโดได้อีกด้วย  ‘เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ร่วมลดปริมาณขยะ ตอกยํ้าแนวคิด Care-Share-Change 

 

4. จัดโซนทิ้งขยะรีไซเคิลภายในห้องพัก

และ 5. แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง ส่งต่อสิ่งของเหลือใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น สิ่งของเหลือใช้ที่มีมากเกินความจำเป็น สามารถนำไปบริจาคสร้างประโยชน์ได้มากมาย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ตุ๊กตา หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า โดยจะมีหน่วยงานหรือมูลนิธิต่างๆ ที่ช่วยนำสิ่งของไปส่งต่อให้แก่คนขาดแคลน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบสาธารณภัย หรือผู้อพยพ 

‘เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ร่วมลดปริมาณขยะ ตอกยํ้าแนวคิด Care-Share-Change 
การบริหารจัดการขยะ เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือดูแลสังคม และยังแบ่งปันให้กับผู้ที่ขาดแคลนได้อีกด้วย

หน้า 16-17 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3,716 วันที่ 23 - 25 กันยายน พ.ศ. 2564

แท็กที่เกี่ยวข้อง