‘ภูนาคำ รีสอร์ท’ จากจิตวิญญญาณแห่งด่านซ้าย สู่สมดุลชีวิตบนเนินภู

15 ก.ย. 2564 เวลา 3:30 น.36

“ภูนาคำ รีสอร์ท” ที่พักเล็กๆ ที่เราภูมิใจในความเป็นอัตลักษณ์ของที่นี่ ที่มีทั้งธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ ศรัทธา วัดพระธาตุศรีสองรัก เราเป็นส่วนเล็กๆ ที่ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยกันถ่ายทอดอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

นี่คือความภาคภูมิใจของ “นีรชา วงศ์มาศา” กรรมการผู้จัดการ ภูนาคำ รีสอร์ท

ในยุคที่การท่องเที่ยวสีเขียว รักษาธรรมชาติ ดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละท้องที่มาเป็นจุดขาย สิ่งเหล่านี้กำลังเข้ามาเป็นมิติใหม่การท่องเที่ยวของไทย ที่จะนำสิ่งที่มีในชุมชน ท้องถิ่นต่างๆ มาสร้างให้เกิดประโยชน์ เพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน สร้างรายได้ทั้งทางธุรกิจ สร้างประโยชน์ให้ชุมชน และสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับนักเดินทาง 
  ‘ภูนาคำ รีสอร์ท’ จากจิตวิญญญาณแห่งด่านซ้าย สู่สมดุลชีวิตบนเนินภู

“ภูนาคำ รีสอร์ท” ด่านซ้าย จังหวัดเลย ถือเป็นแหล่งที่พักต้นแบบแห่งหนึ่ง ที่หยิบเอาอัตลักษณ์ต่างๆ ของท้องถิ่น มาสร้างเป็นกิมมิกดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 
 

“นีรชา” เล่าว่า ที่ด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นเมืองที่มองไปทางไหนก็เห็นแต่สีเขียว และเมื่อรอบบ้านเป็นสีเขียว ก็จะมีสิ่งมีชีวิตต่างๆ เข้ามาอยู่เอง โดยไม่ต้องซื้อหา ไม่ว่าจะเป็น นกตัวเล็กๆ แมลงปอ ผีเสื้อ มันคือดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของธรรมชาติ  

‘ภูนาคำ รีสอร์ท’ จากจิตวิญญญาณแห่งด่านซ้าย สู่สมดุลชีวิตบนเนินภู

นอกจากสีเขียวของธรรมชาติ และระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์แล้ว “ภูนาคำ” ยังมีอัตลักษณ์เป็นสัตว์ ซึ่งที่ด่านซ้าย “ควาย” คือสัตว์ท้องถิ่น ที่ชาวบ้านใช้ทำนาปลูกข้าว...เราเลยใช้ “ควาย” เป็นสัญลักษณ์ เราใช้สัตว์เป็นตัวแทน นำมาสร้างสรรค์เป็นรูปปูนปั้น ภาพวาด บอกเล่าเรื่องราวว่า ควายอยู่คู่กับที่นี่มานาน ด้วยศิลปะที่เรียบง่ายของภาคอีสาน 
  ‘ภูนาคำ รีสอร์ท’ จากจิตวิญญญาณแห่งด่านซ้าย สู่สมดุลชีวิตบนเนินภู

“ภูนาคำ” ยังหยิบวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อย่างเช่น การทำ “ต้นผึ้งบูชาพระธาตุ” เพื่อให้คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวได้นำไปถวายองค์พระธาตุ ตามประเพณีท้องถิ่นที่มีมายาวนาน 
 

รายรอบ “ภูนาคำ” ยังมีแหล่งท่องเที่ยวและประเพณีวัฒนธรรมอีกมากมาย ที่ถูกหยิบขึ้นมาเชื่อมโยงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งที่จังหวัดเลยมีภูสวยๆ หลายแห่ง ทั้งภูอีเลิศ ภูเรือ ประเพณีผีตาโขน ที่มีจัดจัดเป็นกิจกรรมถึง4 วัด ได้แก่ บ้านนาเวียง บ้านนาหอ บ้านนาพึงและวัดโพนชัย ซึ่งส่วนใหญ่กิจกรรมที่วัดโพนชัยจะได้รับการโปรโมท ซึ่งจริงๆ อีก 3 วัดที่เหลือ ก็มีความน่าสนใจ และยังเป็นวัฒนธรรมแบบท้องถิ่นจริงๆ 

‘ภูนาคำ รีสอร์ท’ จากจิตวิญญญาณแห่งด่านซ้าย สู่สมดุลชีวิตบนเนินภู

‘ภูนาคำ รีสอร์ท’ จากจิตวิญญญาณแห่งด่านซ้าย สู่สมดุลชีวิตบนเนินภู

 “เราเป็นโรงแรมสีเขียว เราทำกิจกรรมเอาเศษผ้าปูที่นอนที่ขาดแล้ว เอามาให้เด็กๆ ได้ตัดเล่นเป็นจินตนาการสร้างสรรค์ ที่ไม่ได้จำกัดแค่เด็กๆ ที่มาท่องเที่ยว แต่รวมถึงเด็กๆ ในท้องถิ่นด้วย 
  ‘ภูนาคำ รีสอร์ท’ จากจิตวิญญญาณแห่งด่านซ้าย สู่สมดุลชีวิตบนเนินภู

ด่านซ้าย มีต้นทุนวัฒนธรรมที่สูงมาก มีประเพณี วิถีชีวิต อาหาร ที่ด่านซ้ายกินอยู่ตามฤดูกาล อาหารถิ่นของด่านซ้าย เปลี่ยนตามฤดูกาล...สิ่งที่เราทำ เรามองว่าความยั่งยืน คนที่มาเที่ยว มาร่วมงานประเพณีต่างๆ จะได้ทั้งความสุข ความอิ่มใจ และความประทับใจกลับไปด้วย

หน้า 16 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3,713 วันที่ 12 - 15 กันยายน พ.ศ. 2564

แท็กที่เกี่ยวข้อง