ผลวิจัยใหม่ชี้ ผู้เคยติดโควิดอาจมีภูมิคุ้มกันไข้หวัดดีขึ้น-ลดเสี่ยง 50%

13 มิ.ย. 2567 | 17:05 น.

ผลวิจัยชิ้นใหม่ในสหรัฐชี้ว่า ผู้ที่เคยติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 มาแล้ว อาจลดความเสี่ยงในการติดหวัดที่เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันแต่มีฤทธิ์น้อยกว่า และนั่นอาจเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาวัคซีนโควิดแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายแพทย์มานิช ซาการ์ (Dr. Manish Sagar) จากศูนย์การแพทย์บอสตัน ผู้จัดทำ รายงานการวิจัยชิ้นใหม่ ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Science Translational Medicine เมื่อวันพุธ (12 มิ.ย.) เชื่อว่า มีโอกาสที่จะเกิดการระบาดของ โคโรนาไวรัส อีกในอนาคต และมนุษย์จะสามารถ พัฒนาวัคซีนให้ดียิ่งขึ้น ได้ด้วยการศึกษาการตอบสนองของ ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ

งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษากลุ่มตัวอย่างจำนวนมากกว่า 4,900 คนที่เคยเป็นผู้ป่วยโควิด-19 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2020 ถึงตุลาคม 2021 และพบว่า

  • ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาแล้วมีความเสี่ยงติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคหวัดลดลง 50% เทียบกับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามจำนวนและไม่เคยป่วยเพราะโควิด-19 มาก่อน
  • ทั้งนี้ โรคหวัดนั้นเกิดจากไวรัสหลายประเภท และคาดว่าโคโรนาไวรัสเป็นสาเหตุของผู้ติดไข้หวัดราว 1 ใน 5 นักวิจัยพบความเชื่อมโยงของภูมิคุ้มกันไข้หวัดที่เกิดจากโคโรนาไวรัสกับ "สารโปรตีน" บางอย่างซึ่งยังไม่มีการนำมาใช้กับวัคซีนในปัจจุบัน
  • นายแพทย์ซาการ์เชื่อว่า การเพิ่มสารโปรตีนดังกล่าวในวัคซีนโควิด-19 จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัสได้

“มีความเป็นไปได้มากว่า เราจะสามารถพัฒนาประสิทธิภาพของวัคซีน ถ้าหากเราสามารถเลียนแบบปฏิกริยาตอบสนองของภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อตามธรรมชาติ”

การค้นพบใหม่นี้อาจเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาวัคซีนโควิดแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม นายแพทย์เวสลีย์ ลอง ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาจากสถาบัน Houston Methodist ในรัฐเท็กซัส ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องการงานวิจัยชิ้นนี้ ให้ความเห็นว่า ผลวิจัยใหม่ข้างต้นไม่ควรเป็นเหตุผลให้ผู้คนหยุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิดที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพราะถึงอย่างไร วัคซีนโควิด-19 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็ยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ในการป้องกันอาการป่วยหรือการเสียชีวิตจากโควิด-19

“หาก (ในอนาคต) เราสามารถพัฒนาวัคซีนที่ป้องกันเชื้อไวรัสหลายชนิดได้ในสูตรเดียว เราอาจใช้วิธีผสมสูตรวัคซีนใหม่นั้นกับวัคซีนที่มีอยู่ หรือเริ่มใช้วัคซีนสูตรใหม่นั้นในวงกว้างเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันไวรัสต่าง ๆ ได้ในคราวเดียว ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยม”

 

ข้อมูลอ้างอิง