กรมการแพทย์ แนะนำ วิธีดูแลผู้สูงอายุในฤดูฝน

08 มิ.ย. 2567 | 02:30 น.

รพ.นพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ แนะนำวิธีดูแลผู้สูงอายุในฤดูฝน หากไม่ระวังสุขภาพ จะมีโอกาสล้มป่วยได้ง่ายมากกว่าคนหนุ่มสาวทั่วไป

นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนควรดูแลผู้สูงอายุให้มีร่างกายอบอุ่น เพราะในฤดูฝนอากาศจะมีความหนาว และชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา ควรหมั่นตรวจเช็คให้ผู้สูงอายุสวมใส่เสื้อผ้าที่แห้งสนิท หากอากาศหนาวเย็นก็ให้สวมใส่เสื้อกันหนาว ถุงเท้าและห่มผ้าให้เรียบร้อย กรณีที่ได้รับละอองฝนให้รีบเช็ดศีรษะและตัวให้แห้ง พยายามดูแลผู้สูงอายุให้มีร่างกายอบอุ่นตลอดเวลา เพื่อป้องกันโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจที่มักจะมาพร้อมกับฤดูฝน เช่น โรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ โรคไข้หวัด และโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น  

นอกจากนี้ ควรระมัดระวังการลื่นล้มที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้สูงอายุได้ ยิ่งในช่วงฤดูฝนที่พื้นมักเปียกอยู่บ่อยๆ ให้หมั่นเช็ดทำความสะอาดพื้นในบริเวณที่พักผู้สูงอายุ รวมถึงทางเดินต่างๆ ให้แห้งอยู่เสมอ เพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้สูงอายุตากฝนและเดินลุยน้ำในช่วงฤดูฝน หากฝนตกนานๆ ทำให้เกิดน้ำขังหรือน้ำท่วมในบางพื้นที่

กรมการแพทย์ แนะนำ วิธีดูแลผู้สูงอายุในฤดูฝน

สำหรับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำขังหรือน้ำท่วมบ่อยๆ  พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้สูงอายุเดินลุยน้ำและโดนละอองฝน เนื่องจากอากาศเปลี่ยนหรือการตากฝนเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้ผู้สูงอายุที่มีระดับภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำเกิดอาการป่วยได้ รวมถึงแหล่งน้ำขังตามจุดต่างๆ ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค อาจก่อให้เกิดโรคติดเชื้อทางแผล หรือเยื่อบุผิวหนัง เช่น โรคฉี่หนูได้ โรคตาแดง จึงควรหลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาด

 

นายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กล่าวว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในบ้าน ควรหมั่นทำความสะอาดที่อยู่อาศัยให้มีความสะอาด ปราศจากแหล่งน้ำขัง หรือแอ่งน้ำที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยการใช้ทรายอะเบทโรยในจุดที่มีน้ำขัง เนื่องจากยุงเป็นหนึ่งในพาหะนำโรคที่มักจะมาในช่วงฤดูฝน พยายามป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด เนื่องจากผู้สูงอายุมีภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำ ทำให้มีโอกาสเสี่ยงสูงในการป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก หรือไข้มาลาเรียได้ 

กรมการแพทย์ แนะนำ วิธีดูแลผู้สูงอายุในฤดูฝน

ครอบครัวหรือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุจึงควรใส่ใจเป็นพิเศษ หากเกิดอาการคันอย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุเกา เพราะสภาพอากาศหนาวเย็นและชื้นในฤดูฝนอาจทำให้ผิวของผู้สูงอายุเกิดอาการคันได้ง่าย เพราะผิวที่แห้งอาจทำให้เกิดแผลติดเชื้อได้ง่าย จึงควรหายาทาเพื่อยับยั้งการเกิดผื่นคัน รวมถึงหมั่นดูแลผู้สูงอายุให้อาบน้ำหรือเช็ดตัวทำความสะอาดร่างกายอยู่เสมอ ควรให้ดื่มน้ำสะอาดอย่างสม่ำเสมอจะช่วยทำให้เนื้อเยื่อต่างๆ ในระบบทางเดินหายใจของผู้สูงอายุมีความชุ่มชื้น รวมถึงกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมรับมือกับสภาพอากาศในฤดูฝน