รีแบรนด์ “รพ.พญาไท พหลโยธิน” เจาะลูกค้าต่างชาติเพิ่ม

20 พ.ค. 2567 | 22:48 น.

เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เปิดตัว “พญาไท พหลโยธิน” ยกระดับการแพทย์ตอบโจทย์ทุกวัย ส่งมอบการดูแลสุขภาพครบวงจร ดันยอดลูกค้าต่างชาติเพิ่ม 20-30%

ผศ.นพ.วีรยะ เภาเจริญ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาพญาไท พหลโยธิน กล่าวว่า จาก “โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน” มาเป็น “โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน” คือการรีแบรนด์ที่ต้องการเพิ่มความชัดเจนในการสื่อสารของกลุ่มโรงพยาบาลพญาไท ชูอัตลักษณ์ให้ประชาชนและผู้เข้ารับบริการรับรู้โดยทั่วกัน ซึ่งการดูแลผู้ป่วยก็ยังคงไว้มาตรฐานเช่นเดิม แต่จะเพิ่มเติมคือนำนวัตกรรมเข้ามาดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจร ให้เหมาะสมกับบริบทของลูกค้าที่เปลี่ยนไปตามสภาพสังคมในปัจจุบัน โดยจะเจาะกลุ่มลูกค้าที่สนใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพของตัวเอง กลุ่มคนที่สนใจป้องกันโรคเพื่อไม่ให้เกิดโรคในอนาคต กลุ่มคนไข้จากพันธมิตรองค์กรต่างๆ และกลุ่มคนไข้ต่างชาติ คาดว่าภายในปี 2567 จะมีอัตราการเติบโต 2 หลัก 

"แผนการเติบโตของเราที่ได้รับมอบหมายในกลุ่มโรงพยาบาล คือ เรื่องของการผ่าตัด การนำเทคโนโลยีการส่องกล้องมาใช้ในการผ่าตัด และเพิ่มคุณภาพชีวิตคนไข้ด้วย Wellness และ Well Being โดยคาดหวังว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้น และเป็นแนวโน้มของคนในยุคปัจจุบัน ขณะที่สัดส่วนผู้ใช้บริการในตอนนี้จะเป็นคนไทย 70% ต่างชาติ 10% และคาดว่ากลุ่มลูกค้าต่างชาติจะเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 20-30% ในอนาคต"

ผศ.นพ.วีรยะ กล่าวว่า โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน ต้องการเปลี่ยนภาพลักษณ์จากโรงพยาบาลที่คนมารักษาโรค เป็นสถานที่สำหรับชอปปิงสุขภาพ เน้นการสร้างเสริม Health & Wellness ในทุกมิติ และการรีแบรนด์ในครั้งนี้ ยังช่วยลดความหนาแน่นของผู้ใช้บริการที่โรงพยาบาลพญาไท 1 และโรงพยาบาลพญาไท 2 ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ Mass Transit (สายสุขุมวิท) ทั้งสองโรงพยาบาลจะร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และทรัพยากรทางการแพทย์ด้วยบริการแบบ Hospitality เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลทุกเพศทุกวัยได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

รีแบรนด์ “รพ.พญาไท พหลโยธิน” เจาะลูกค้าต่างชาติเพิ่ม

นอกจากนี้  ยังจะพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านสุขภาพของผู้คน ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริการเข้ามายกระดับการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม New Age ที่ต้องการความรวดเร็วและบริการที่ตอบสนองเฉพาะบุคคล เช่น แอปพลิเคชัน Health Up ที่ช่วยนัดหมายและติดตามการนัดจากที่บ้าน รวมถึงบริการ Telecare ปรึกษาปัญหาสุขภาพ 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายทั้งผู้ใช้บริการและบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ 5 ศูนย์ เพื่อยกระดับการรักษาที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ประกอบด้วย

  1. ศูนย์ศัลยกรรมโรคในช่องท้อง : ให้บริการผ่าตัดแบบส่องกล้องขั้นสูง แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว
  2. สถาบันกระดูกและข้อ : นำเทคโนโลยีผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบส่องกล้อง และการซ่อมแซมข้อไหล่ ข้อศอก และข้อเข่า สำหรับผู้บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพก เป็นต้น
  3. ศูนย์ทันตกรรม Digital Dental : ใช้นวัตกรรมดิจิทัลในการรักษาด้านทันตกรรม
  4. ศูนย์ Let’s talk : ให้บริการ ปรึกษาปัญหาสุขภาพใจ พร้อมพื้นที่ทำกิจกรรมบำบัดในบรรยากาศอบอุ่นและปลอดภัย
  5. ศูนย์ Love Space : ดูแลสุขภาพเพศ พื้นที่ Safe Zone สำหรับทุกคน สามารถรับคำปรึกษาผ่าน Telecare ได้

"เรายังมีศูนย์บริการเฉพาะทางอื่นๆ เช่น ศูนย์พัฒนาการเด็กและศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร เพื่อส่งเสริม Well-being ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่ มุ่งมั่นนำเสนอประสบการณ์การรักษาที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่เทียบเคียงระดับนานาชาติ ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้ผู้ป่วยได้ผลลัพธ์การรักษาตามที่คาดหวัง โดยคำนึงถึง 'Value - based Healthcare' เปี่ยมไปด้วยการส่งมอบคุณค่าในการดูแลสุขภาพโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ต้องได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและคุ้มค่า" 

รีแบรนด์ “รพ.พญาไท พหลโยธิน” เจาะลูกค้าต่างชาติเพิ่ม

ด้าน นายอัฐ ทองแตง ประธานคณะผู้บริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล กล่าวว่า เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล จะไม่หยุดพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเตรียมความพร้อมของทีมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ ซึ่งการเปิดตัว ‘โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน’ ภายใต้แนวคิด ‘สู่ยุคใหม่ของสุขภาพที่ดีกว่า เพื่อทุกคน’ (It’s Time For The New Age of Holistic Healthcare) มั่นใจได้ว่าจะสามารถดูแลผู้เข้ามารับบริการได้ทุกระดับ

สำหรับการพลิกโฉมรีแบรนด์กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท คือ ต้องการมาตรฐานเดียวกัน ร่วมบริหารทรัพยากรและการดูแลผู้ป่วยระหว่าง พญาไท 1, พญาไท 2 และ พญาไท พหลโยธิน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม New Age ที่สนใจสุขภาพและมี Active Lifestyle และโรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน ก็เป็นโรงพยาบาลแห่งยุคที่ตอบโจทย์นี้ ทั้งยังสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ไลฟ์สไตล์ของผู้คนและสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ย่านธุรกิจขยายตัวมากขึ้น ทำให้กลุ่มผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงตาม จากครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว มีกลุ่มคนทำงาน คนรุ่นใหม่ ชาวต่างชาติ และสังคมผู้สูงวัยที่สนใจสุขภาพมากขึ้น 

"การเปิดตัวรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน คร้ั้งนี้ ตอบโจทย์กลุ่ม New Age ทุกเพศทุกวัยที่ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับภาพรวมการดูแลสุขภาพในประเทศไทยโดยถือเป็น 1 ในซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีมาก บุคคลากรทางการแพทย์ดีและมีหัวใจที่จะให้บริการด้านการแพทย์ เป็นจุดแข็งที่จะผลักดันให้ธุรกิจสุขภาพเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง"