ทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์มาแรง พนักงานแฮปปี้-บริษัทรายได้เพิ่ม

28 ก.พ. 2567 | 05:30 น.

เทรนด์ทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ไม่ใช่เรื่องใหม่ เเต่ก็ทำให้ประเทศต่างๆ เริ่มพิจารณาลดวันทำงานให้กับพนักงาน เพื่อสร้าง Work Life Balance

ดัชนีการทำงานแบบยืดหยุ่น (The Flexible Working Index) โดย Flexa แพลตฟอร์มหางานระดับโลก พบว่า 400% ของจำนวนงานที่เพิ่มในแพลตฟอร์มประกาศรับสมัครงาน เป็นตำแหน่งงานที่มีข้อเสนอการทำงานแบบ 4 วันต่อสัปดาห์, 9 วันต่อปักษ์ หรือแม้แต่ทำงานครึ่งวันในวันศุกร์  Flexa ยังคาดการณ์ว่า ปี 2567 เป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับรูปแบบ "ทำงานที่ไหนก็ได้"

เราคุ้นเคยกับชั่วโมงการทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือคิดเป็น 8 ชั่วโมงต่อวัน แต่โลกการทำงานได้เปลี่ยนไปสอดรับกับสถานการณ์และคนรุ่นใหม่ เหมาะกับคุณภาพชีวิต มีข้อโต้แย้งว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เร่งวิธีการทำงานอย่างมาก และสัปดาห์ที่มี 5 วัน อาจไม่จำเป็นอีกต่อไป เนื่องจากชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานขึ้นส่งผลให้มีประสิทธิผลอาจไม่จริงเสมอไป

ที่ผ่านมาเราได้เห็นรูปแบบการทำงานที่หลากหลายถูกนำมาใช้เป็นนโยบายใหม่ๆ ที่ได้ยินบ่อยที่สุดคงจะเป็น 4 Day Work Week หรือ การทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ เป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจในช่วง COVID-19 ที่ไม่ได้ลดแค่จำนวนวัน แต่ลดจำนวนชั่วโมงการทำงานลงด้วย

การทดลองทำงาน 4 วัน หรือ 32 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ บริษัทในหลายประเทศเริ่มทดลองใช้ และผลปรากฎว่า การทำงานลดน้อยลง ทำให้พนักงานมี Productivity มากขึ้น จนหลายบริษัทเริ่มที่จะนำรูปแบบการทำงานเช่นนี้มาใช้อย่างถาวร

มีรายงานว่าการทดลองทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ใน ไอซ์แลนด์ ประสบความสำเร็จ องค์กรใน สหราชอาณาจักร 61 องค์กรเข้าร่วมการทดลองใช้งานเป็นเวลา 6 เดือนเป็นเวลา 4 วันต่อสัปดาห์

บริษัทขนาดใหญ่ 89% ที่เข้าร่วมการทดลองได้ตัดสินใจที่จะใช้งานสัปดาห์ละ 4 วันต่อไป

ผู้จัดการและซีอีโอ 100% กล่าวว่า สัปดาห์ที่มี 4 วันมีผลกระทบเชิงบวกต่อพนักงานของตน ในแบบสำรวจติดตามผล 82% รายงานว่ามีผลกระทบเชิงบวกต่อความเป็นอยู่ที่ดีของทีม  50% อัตราการลาออกลดลง และ 32% ปรับปรุงการสรรหาบุคลากร

สำนักงานในญี่ปุ่นของ Microsoft ยังได้ทดลองใช้งานดังกล่าวและพบว่าประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นถึง 40% นอกจากนี้ยังได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จในประเทศต่างๆ เช่น นิวซีแลนด์และสวีเดน

และด้วยโครงการนำร่อง 4 วันต่อสัปดาห์ที่ดำเนินการในประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงมีความชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติในการทำงานนี้อาจกลายเป็นบรรทัดฐานสำหรับบางองค์กร

สัปดาห์การทำงาน 4 วัน จะส่งผลดีต่อธุรกิจได้อย่างไร

รักษาพนักงานและลดการลาออก

ข้อมูลจาก 4dayweek ระบุว่า พนักงานมีโอกาสน้อยมากที่จะออกจากงานเมื่อมีการใช้สัปดาห์ทำงาน 4 วัน การทดลองที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมากับบริษัทที่เข้าร่วม 60 แห่ง รายงานว่าอัตราการออกจากงานลดลง 57% ตลอดระยะเวลาของการทดลอง แม้จะมีเวลาทำงานน้อยลง แต่พนักงานก็รู้สึกเครียดน้อยลงและเหนื่อยหน่ายน้อยลง ซึ่งหมายความว่าพวกเขามีความเพลิดเพลินในการทำงานมากขึ้น และลดความจำเป็นในการค้นหางานใหม่

จากการศึกษาของ University of Reading และ University of Surrey พบว่า 63% ของธุรกิจรายงานว่าคุณภาพการทำงานของพนักงานและความเป็นอยู่โดยรวมดีขึ้นหลังจากใช้งานสัปดาห์ละ 4 วัน

รายได้และต้นทุนที่ลดลง

รายได้เพิ่มขึ้นถึง 35% สำหรับโครงการนำร่อง 6 เดือนของสัปดาห์ทำงาน 4 วัน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาทางการเงินที่ใกล้เคียงกัน รายได้ยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่านี่ไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ในระยะสั้นเท่านั้น

สัปดาห์การทำงานที่สั้นลงนำไปสู่การประหยัดต้นทุนในด้านต่างๆ เช่น สาธารณูปโภค และอุปกรณ์สำนักงาน ตัวอย่างเช่น Microsoft Japan รายงานว่าค่าไฟฟ้าลดลง 23% ในระหว่างการทดลองทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์

บริษัทต่างๆ อาจเห็นว่าจำนวนวันลาป่วยของพนักงานลดลงนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการขาดงานของพนักงานลดลง โครงการนำร่องในสหราชอาณาจักรพบว่าจำนวนวันลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างลดลง 65%

ดึงดูดผู้มีความสามารถที่ดีที่สุด

ทุกองค์กรกำลังมองหาการจ้างผู้ที่มีความสามารถที่ดีที่สุด การมีสัปดาห์ทำงาน 4 วันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรถือเป็นข้อดีอย่างมากของพนักงานที่มีความสามารถ และการสำรวจโดย Henley Business School พบว่าคนงานมากกว่าครึ่งกล่าวว่าพวกเขาจะเลือกทำงานสัปดาห์ละ 4 วัน แม้ว่าค่าจ้างจะยังคงเท่าเดิมก็ตาม

การเพิ่มประสิทธิภาพ

Microsoft Japan ทดลองใช้งานสัปดาห์ละ 4 วัน และพบว่าประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นเกือบ 40% ในทำนองเดียวกัน การศึกษาจาก Henley Business School พบว่า 2 ใน 3 ของธุรกิจรายงานว่าประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นเนื่องจากการทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์