"โรช ไดแอกโนสติกส์"ปั้นเฮลท์อินฟลูเอ็นเซอร์ สร้างคอนเทนต์สุขภาพ

28 ก.พ. 2567 | 20:49 น.

โรช ไดแอกโนสติกส์-สมาคมการค้าเฮลธ์เทคไทย จัดงาน “ปั้นเฮลท์อินฟลู สู้โรค" สร้างนักสื่อสารด้านสุขภาพ ผ่านโซเซียลมีเดีย ให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชน

บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สมาคมการค้าเฮลธ์เทคไทย จัดงาน "Harnessing Social Media for Women’s Health and Well-being ปั้นเฮลท์อินฟลู สู้โรค" เพื่อสร้างและสนับสนุนนักสื่อสารด้านสุขภาพ ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไป ให้สามารถสร้างสรรค์เนื้อหาให้น่าสนใจ ร่วมกันช่วยกระจายข้อมูลทางการแพทย์ที่ถูกต้อง ด้วยเทคนิค เครื่องมือ และแพลตฟอร์ม ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างสังคมสุขภาพดี

โดย นายมิไฮ อีริเมสซู กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีพันธกิจในการส่งเสริมให้ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงนวัตกรรมการตรวจคัดกรอง และการตรวจวินิจฉัยที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม เพื่อป้องกันก่อนจะเกิดโรค และติดตามโรคเพื่อให้แพทย์ใช้ประกอบการตัดสินใจรักษาคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความมุ่งมั่นสนับสนุนสร้างองค์ความรู้เรื่องสุขภาพและการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยและประชาชนมีความเข้าใจโรคที่ถูกต้อง สามารถดูแลตนเองและคนในครอบครัวได้

"โรช ไดแอกโนสติกส์"ปั้นเฮลท์อินฟลูเอ็นเซอร์ สร้างคอนเทนต์สุขภาพ

การให้ความรู้ ความเข้าใจกับนักสื่อสารที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ต้องการเป็นเฮลท์อินฟลูเอ็นเซอร์ และสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นเฮลท์อินฟลูเอ็นเซอร์อยู่แล้ว ได้พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์เนื้อหาอย่างมีกลยุทธ์ ผ่านเครื่องมือการสื่อสารและแพลตฟอร์มที่เหมาะสม ทำให้สื่อสารได้อย่างตรงประเด็น เข้าใจง่าย กระชับ และไขข้อสงสัยของประชาชนได้ เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ

ยกตัวอย่างเช่น การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมะเร็งไม่กี่ชนิดที่สามารถป้องกันได้ หากตรวจพบสาเหตุของการเกิดโรคได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีการตรวจหาเชื้อ HPV สาเหตุของมะเร็งปากมดลูกด้วยการตรวจ HPV DNA ได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย" แต่ยังมีประชาชนบางส่วนอาจจะยังไม่ทราบและกลัวการเข้ารับการตรวจ หรือแม้กระทั่งการตรวจคัดกรองด้วย HPV DNA Self-sampling ซึ่งเป็นการเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง เฮลท์อินฟลูเอ็นเซอร์ จึงถือเป็นส่วนสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูล ทางเลือกเหล่านี้ รวมทั้งให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์เรื่องดังกล่าวให้ประชาชนทราบได้ในวงกว้าง รวมทั้งการนำข้อมูลโรคอื่นๆ ที่อาจจะเข้าใจยาก ไปสื่อสารด้วยภาษาและวิธีการที่เข้าใจง่าย ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด กล่าวเกินจริง หรือสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชน ซึ่งถือเป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากในยุคที่มีข่าวปลอม (Fake news) เกิดขึ้นมากมาย

"โรช ไดแอกโนสติกส์"ปั้นเฮลท์อินฟลูเอ็นเซอร์ สร้างคอนเทนต์สุขภาพ

ด้าน นายแพทย์ โอฬาริก มุสิกวงศ์ สูตินรีแพทย์ชื่อดัง เจ้าของเพจการแพทย์แปดนาที ช่องทางให้ความรู้และตอบคำถามเรื่องสุขภาพสตรีอย่างเป็นกันเองในโซเชียลมีเดีย และเจ้าของแนวคิดการปั้นเฮลท์อินฟลูสู้โรค กล่าวว่า การช่วยทำให้ผู้ป่วยและประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ จะทำให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคต่างๆ เพื่อดูแลตัวเองได้เมื่อเจ็บป่วย ซึ่งปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึง และค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้อย่างง่ายดายในอินเทอร์เน็ต แต่พบว่าหลายครั้งข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลทางการแพทย์ และข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพที่มีการแชร์กันอย่างมากมายกลับเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ จึงเป็นที่มาของการจัดโตรงการ 
 

โดยเล็งเห็นว่าบุคลากรทางการแพทย์นั้นมีข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถืออยู่แล้ว หากสามารถติดอาวุธให้บุคลากรกลุ่มนี้ รวมถึงหากสามารถสร้างนักสื่อสารด้านสุขภาพในกลุ่มบุคคลทั่วไป เพื่อกระจายข้อมูลที่ถูกต้องผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญจากหลายหลายสาขาอาชีพ อาทิ "กล้า ตั้งสุวรรณ" จากบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้บรรยายในหัวข้อโซเชียลมีเดียเทรนด์ "นพ.สุรัตน์ ผิวสว่าง" จากสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมกับผู้บริหารบริษัทด้านสุขภาพร่วมกันแชร์ประสบการณ์การทำงานกับอินฟลูเอ็นเซอร์สายสุขภาพ "ปวีณ์นุช ศิวกาญจน์" จาก Ceemeagian ชวนอัปเดต Health Tech trend in 2024 สายเทคโนโลยีและสุขภาพสุขภาพ พร้อมพฤติกรรมของผู้บริโภค กับ "นพ.อกนิษฐ์ ศรีสุขวัฒนา" หมอหัวใจผู้ก่อตั้งร้านอุปกรณ์การวิ่ง Avrin "พญ.ฐิติกรณ์ ตวงรัตนานนท์" ผู้ร่วมก่อตั้ง Fitsloth แพลต์ฟอร์มดูแลสุขภาพ และ "อาธิดา โตสุวรรณ" CMO และเจ้าของเพจแม่สื่อแม่ชัก การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายเฮลท์ 

"โรช ไดแอกโนสติกส์"ปั้นเฮลท์อินฟลูเอ็นเซอร์ สร้างคอนเทนต์สุขภาพ

พร้อมการตอบคำถามประเด็น How to Success in Social Media กับ "พญ.วรายุวดี อมรภิญโญ" หรือ "หมอเจี๊ยบ" เจ้าของเพจ Hello Skin by หมอผิวหนัง "พว.กัลยา โตใหญ่ดี" เจ้าของเพจพี่กัลนมแม่ และ "ภญ.วิภาทิพย์ นิธีปานสืบเชื้อ" เจ้าของช่อง TikTok ให้ความรู้ด้านการใช้ยาและสุขภาพ และปิดท้ายด้วยการแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องเพศของ "ติช่า – กันติชา ชุมมะ" นักแสดง นางแบบ และเจ้าของช่อง I KAN TEACHA อินฟลูผู้เปลี่ยนเรื่องเพศที่เคยเป็นหัวข้อต้องห้ามให้กลายเป็นหัวข้อที่ทุกคนสามารถพูดคุยกันได้ และติช่าได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการทำช่องว่าเซ็กส์เป็นเรื่องใกล้ตัว แต่คนไทยหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งนั่นสร้างค่านิยม และความรู้ที่ผิดให้กับคนในสังคม โดยเฉพาะเยาวชน ในทางตรงกันข้ามการให้ความรู้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัยกลับช่วยให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเซ็กส์ที่ถูกต้อง และตระหนักรู้เกี่ยวกับผลที่จะตามมาจากการมีเซ็กส์มากขึ้นด้วย