รวมพิกัด "คลินิกมลพิษทางอากาศ" ปรึกษาปัญหาฝุ่น PM2.5 ฟรี

17 ก.พ. 2567 | 17:05 น.

รวมพิกัด คลินิกมลพิษทางอากาศของ กทม. ให้บริการฟรี รับปรึกษาปัญหาสุขภาพจากฝุ่นละออง PM2.5 และมลพิษทางอากาศ คลิกอ่านรายละเอียดได้เลย

สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯวันนี้ มีค่าฝุ่น PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐานในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ทั้งนี้ หากมีอาการต่าง ๆ เหล่านี้ อาทิ ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจลำบาก หอบเหนื่อย มีผื่นแดงตามร่างกาย และมีอาการตาแดง ฯลฯ แนะนำให้รีบพบแพทย์ 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงฝุ่น PM2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

  • ผู้สูงอายุ 
  • หญิงตั้งครรภ์ 
  • เด็กเล็ก
  • ผู้มีโรคประจำตัว 

"ฐานเศรษฐกิจ" ได้รวบรวมพิกัด "คลินิกมลพิษทางอากาศ" จุดที่ให้บริการปรึกษาปัญหาฝุ่น PM2.5 สำหรับประชาชนในพื้นที่ กทม. ดังนี้

โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ที่ให้บริการ 

1.โรงพยาบาลกลาง 

เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ คลินิกมลพิษทางอากาศ ชั้น 3 โทร.0 2220 8000 ต่อ 10811

2.โรงพยาบาลตากสิน 

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันพุธและวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ บ้านชีวาสุข โทร. 0 2437 0123 ต่อ 1426 , 1430

3.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

เปิดให้บริการทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. ณ อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี ชั้น 22 โทร. 0 2289 7225

4.โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 

เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก โทร.0 2429 3576 ต่อ 8522

5.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 

เปิดให้บริการทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น.ณ ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 3 โทร.0 2543 2090 หรือ 084 215 3278

6.โรงพยาบาลนคราภิบาล 

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 1 โทร.0 2326 9995

7.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1โทร. 063 324 1126 หรือ 099 170 5879

8.โรงพยาบาลสิรินธร 

เปิดให้บริการทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องตรวจศัลยกรรม เบอร์  11 ชั้น 1 โทร.0 2328 6901 ต่อ 11434

ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาด้านสุขภาพ หรือนัดหมายพบแพทย์ที่คลินิกมลพิษทางอากาศ หรือคลินิกมลพิษทางอากาศออนไลน์ ได้ผ่านช่องทาง ดังนี้

1. Line OA กทม. ผ่าน @bangkokofficial 

  • เลือกเมนูปรึกษาปัญหาสุขภาพเพื่อติดต่อศูนย์ UMSC ของโรงพยาบาลทั้ง 8 แห่งได้โดยตรง

2. แอปพลิเคชัน หมอ กทม.

3. ช่องทาง Easy Chat

4. สายด่วนสุขภาพสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทร. 1646

รวมพิกัด "คลินิกมลพิษทางอากาศ" ปรึกษาปัญหา pm2.5 ฟรี ของ กทม.