ฉีดวัคซีนโควิด "ไฟเซอร์-โมเดอร์นารุ่นใหม่" ฟรี วอล์คอิน 22- 28 พ.ค.นี้

20 พ.ค. 2566 | 20:15 น.

จุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี จ.สระบุรี เปิดวอล์คอินให้บริการฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์-โมเดอร์นารุ่นใหม่" ในวันที่ 22- 28 พฤษภาคม 2566 ตรวจสอบวัน-เวลาและสถานที่ให้บริการทั้งหมดได้ที่นี่

กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ชวนประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ประสงค์ฉีดวัคซีนโควิดในวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2566 ให้บริการวอล์คอินฉีดวัคซีนเข็ม 1, 2 และวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยให้บริการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ สำหรับผู้ที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป และ วัคซีนโมเดอร์นาไบวาเล้นท์ สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.โรงพยาบาลสระบุรี 

 • สำหรับอายุ 6 เดือนขึ้นไป
 • ให้บริการวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น.

2.คลินิกหมอครอบครัว รพ.เทศบาลเครือข่ายโรงพยาบาลสระบุรี อ.เมืองสระบุรี 

 • สำหรับอายุ 12 เดือนขึ้นไป
 • ให้บริการวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8.30-12.00น.
 • สำหรับอายุ 6 เดือน- 4 ปี
 • ให้บริการวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00น.

3.หอประชุมหน้าอำเภอพระพุทธบาท

 • ให้บริการวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8.30-11.00น.

4.งานบริการสาธารณสุขชุมชน ชั้น 2 โรงพยาบาลแก่งคอย 

 • ให้บริการวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00น.

5.โรงพยาบาลหนองแค

 • ให้บริการวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8.30-12.00น.

6.โรงพยาบาลวิหารแดง

 • ให้บริการวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00น.

7.โรงพยาบาลหนองแซง

 • ให้บริการวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00-11.00น.

8.โรงพยาบาลบ้านหมอ

 • ให้บริการวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00น.

9.โรงพยาบาลดอนพุด

 • สำหรับอายุ 6 เดือนถึง 11 ปี 
 • ให้บริการวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00น.
 • สำหรับอายุ 12 ปีขึ้นไป
 • ให้บริการวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00น.

10.โรงพยาบาลหนองโดน

 • ให้บริการวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00-11.00น.

11.โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 • ให้บริการวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00-11.00น.

12.โรงพยาบาลมวกเหล็ก ลาดฉีดวัคซีนหน้าห้องเบอร์ 11

 • สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป
 • ให้บริการวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00น.

เอกสารที่ต้องใช้

 • บัตรประชาชน
 • หนังสือเดินทาง
 • หลักฐานการฉีดวัคซีน(กรณีที่ประสงค์ฉีดเข็ม 2 และเข็มกระตุ้น)

ฉีดวัคซีนโควิด \"ไฟเซอร์-โมเดอร์นารุ่นใหม่\" ฟรี วอล์คอิน 22- 28 พ.ค.นี้