9 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย.ตรวจพบสารซิลเดนาฟิล อันตรายถึงชีวิต

31 มี.ค. 2566 | 11:25 น.

อย. พบการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อ้างสรรพคุณช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศ ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ ตรวจสอบพบสารซิลเดนาฟิล เสี่ยงได้รับอันตรายถึงชีวิต

31 มีนาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีการเผยแพร่ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฆษณาโอ้อวดเกินจริง อ้างสรรพคุณช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศ จึงได้ส่งเรื่องให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ตรวจสอบและเก็บตัวอย่าง ณ สถานที่ผลิต บริษัท วีไลฟ์ อินโนเวชั่น จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจสอบและเก็บตัวอย่าง ณ สถานที่จำหน่าย บริษัท วัยรุ่นพังล้าน จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ ส่งตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนยาแผนปัจจุบัน

ปรากฏผลตรวจวิเคราะห์พบการปนเปื้อนยาแผนปัจจุบันซิลเดนาฟิล (Sildenafil) จำนวน 9 รายการ ซึ่งได้ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารแล้ว

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงเป็นอาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่จัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป 

ข้อเสนอแนะ

เตือนผู้บริโภค อย่าซื้อผลิตภัณฑ์ที่ฉลากระบุรุ่นการผลิต วันผลิตและวันหมดอายุทั้ง 9 รายการ ดังกล่าวมารับประทาน อาจมีผลข้างเคียงเป็นอันตรายถึงชีวิต และอย่าหลงเชื่อว่าผลิตภัณฑ์อาหารใด ๆ จะสามารถช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศได้เพราะ อย. มักตรวจพบการปนเปื้อนสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก่อนซื้อขอให้หยุดคิดก่อนว่า อย. ไม่รับรองสรรพคุณในทางบำบัด รักษาโรค หรือเสริมสมรรถภาพทางเพศในผลิตภัณฑ์อาหาร

หากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะเป็นอันตราย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook: FDAThai หรือ E-mail:[email protected] ตู้ปณ.1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

9 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย.ตรวจพบสารซิลเดนาฟิล อันตรายถึงชีวิต

9 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย.ตรวจพบสารซิลเดนาฟิล อันตรายถึงชีวิต

9 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย.ตรวจพบสารซิลเดนาฟิล อันตรายถึงชีวิต

9 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย.ตรวจพบสารซิลเดนาฟิล อันตรายถึงชีวิต

9 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย.ตรวจพบสารซิลเดนาฟิล อันตรายถึงชีวิต