MASTER รพ.ศัลยกรรมมุ่งตอบโจทย์ความยั่งยืน

24 ก.พ. 2566 | 09:28 น.

"MASTER " โรงพยาบาลศัลยกรรมส่งต่อความงาม ชูมาตรฐานเทรนนิ่ง คุณภาพเป็น SOft Power ของไทยพร้อมขยายตลาดไปต่างประเทศ

ฐานเศรษฐกิจ จัดงานสัมมนา "THAN  x FORUM 2023: Health And Wellness  Sustainability" 


นายแพทย์ระวีวัฒน์  มาศฉมาดล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER  ผู้บริหารโรงพยาบาลศัลยแพทย์ มาสเตอร์พีชกล่าวเสวนาในหัวข้อ Health and Wellness  Destination โอกาส   ศักยภาพไทย"

ระบุว่าการทำศัลยกรรมเป็น Soft Power ของประเทศไทย และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศไทย ซึ่ง"MASTER"มุ่งเน้นผลักดันความยั่งยืน เนื่องเพราะแนวโน้มคนมีความต้องการเฉพาะทางมากขึ้น 

ทั้งนี้การให้บริการทำศัลยกรรมของ MASTERจึงสอดคล้องกับความต้องการของคนที่มีความเจาะจงและเฉพาะทางด้านสุขภาพ

อย่างไรก็ตาม จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางเข้าเมืองไทย นอกจากเรื่องราคา  และอาหารแล้ว ในด้านการแพทย์ของไทยก็เป็นที่ยอมรับของลูกค้าจากทั่วโลก

โดยเฉพาะราคา คุณภาพและความรับผิดชอบของคุณหมอทำให้ด้านการแพทย์และความงามเป็นธุรกิจดาวรุ่งมาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเมื่อเทียบกับต่างประเทศที่มีมาตรฐานสูงเช่นเดียวกันกับไทยแต่ระดับราคาก็ยังสูงกว่า  เช่นในสหรัฐ  

"ทั้งราคา  คุณภาพและ ความรับผิดชอบของคุณหมอ จุดนี้เองทำให้เมืองไทยเป็นที่ยอมรับทั้งจากลูกค้าของคนไทยและทั่วโลก ขณะที่ MASTER เอง ยังคงผลักดันเรื่องความยั่งยืน เห็นได้จากเราให้ความสำคัญทั้งในเรื่องของการ Training และเรื่องคุณภาพและสามารถจะขยายตลาดไปต่างประเทศได้"

สิ่งที่ MASTER ทำมุ่งตอบสนอง 6ความต้องการพื้นฐานของคน ตั้งแต่เกิด  ได้แก่ 
 1.ความมั่นคงและมั่นใจ(Certainty),

2.ความหลากหลายความสนุกสนาน (Entertain&Variety)
3.ความเป็นคนสำคัญ (Significant)
4.ความรัก(Love& Connection) 
5.การเจริญเติบโต(Growth)  และ 
6.การให้(Contribution)

ที่สำคัญ ทุกอย่างในโลกจะมีวิวัฒนาการหมดยุคและเปลี่ยนแปลงเห็นได้จาก MASTER" มีลูกค้ามากขึ้น  ไม่ใช่เฉพาะลูกค้าคนไทย  แต่รวมถึงลูกค้าจากทั่วโลกที่ผ่านช่องทางออนไลน์เข้ามาเพื่อใช้บริการ  รวมถึงลูกค้าที่มีอายุ 80กว่าปีมีการดึงหน้ามากขึ้น 

  โดยเฉพาะปัจจุบันทุกคนอยากสวย ไม่มีใครอยากแก่  ดังนั้น การทำศัลยกรรมก็ตอบโจทย์คุณภาพชีวิต