svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

9 วิธีลดมลพิษจาก "ควันธูป" ช่วงเทศกาลตรุษจีน 2566  

18 มกราคม 2566

ควันธูป ภัยร้ายใกล้ตัว แนะ กลุ่มเสี่ยงป้องกันอันตรายจากการจุดธูป พร้อมวิธีการลดมลพิษจากควันธูปด้วยตัวเองช่วงเทศกาลตรุษจีน 2566

การจุดธูปไหว้บรรพบุรุษในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นของคู่กันซึ่งทราบกันดีว่า ควันธูปนั้นมีอันตรายต่อสุขภาพของเราไม่น้อย อย่างไรก็ดี เราสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับเรื่องนี้ได้

โดยเพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร เผยแพร่ข้อมูลและเอกสาร จาก สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย ซึ่งทำเป็นภาพกราฟฟิกประกอบเผยแพร่และให้ความรู้กับประชาชน เตรียมรับมือในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน 2566 ในหัวข้อ "ควันธูป ที่ภัยร้ายใกล้ตัว" พร้อมวิธีบริการจัดการเพื่อลดมลพิษจากการจุดธูป ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้ 

อะไรอยู่ในควันธูป

 • ฝุ่นละอองและสารมลพิษ 
 • สารโลหะหนัก ได้แก่ โครเมียม นิกเกิล ตะกั่ว และแมงกานีส 
 • สารก่อมะเร็ง เช่น สารเบนซีน บิวทาไดอีน เบนโซเอไพรีน 

กลุ่มเสี่ยงได้รับอันตรายจากควันธูป

 • ผู้ที่ต้องทำงานในศาสนสถาน (โบสถ์ วิหาร ศาลเจ้า) 
 • กลุ่มเด็ก
 • สตรีมีครรภ์
 • ผู้สูงอายุ
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ หอบหืด ภูมิแพ้ เป็นต้น

อาการและการก่อโรค

 • มะเร็ง เช่น มะเร็งผิวหนัง มะเร็งในเลือด มะเร็งปอด และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 
 • ภูมิแพ้ทางเดินหายใจ หายใจลำบาก น้ำมูกไหล
 • ภูมิแพ้ขึ้นตา เช่น ตาแห้ง แสบตา น้ำตาไหล จาม ไอ ระคายคอ 
 • ปวดศีรษะ เหนื่อยล้า ง่วงนอน และอาจหมดสติได้ ถ้าสูดดมเป็นเวลานาน 

คำแนะนำในการบริการจัดการเพื่อลดมลพิษจากการจุดธูปด้วยตัวเอง

1.จัดวางกระถางธูปไว้นอกอาคาร

2.จัดบริการธูปไร้ควันหรือธูปขนาดสั้นเพื่อให้เกิดควันในระยะที่สั้น หรือ ใช้ธูปไฟฟ้าแทน 

3.ผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสกับควันธูป ควรหมั่นล้างมือ ล้างหน้า และตรวจสุขภาพประจำปีอยู่เสมอ 

4.กรณีที่จำเป็นต้องวางกระถางธูปในอาคาร ควรจัดให้มีระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพ 

5.จัดเจ้าหน้าที่เก็บธูปในกระถาง และดับไฟธูปทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการไหว้เพื่อลดควันฟุ้งกระจาย 

6.สวมใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันฝุ่นละอองตลอดเวลา ขณะอยู่ในบริเวณที่มีควันธูป 

7.ลดจำนวนกระถางธูปให้เหลือเท่าที่จำเป็น หรือ ลดจำนวนธูปที่ใช้ไหว้ในแต่ละครั้ง 

8.ทำความสะอาดบริเวณกระถางธูปเป็นประจำ เพื่อลดฝุ่นละออง จากควัญธูปที่ตกค้าง 

9.ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีควันธูปหนาแน่นเป็นเวลานาน 

ทั้งนี้ ควรหลีกเลี่ยงการเผากระดาษเงินกระดาษทองในบริเวณศาลเจ้าและรวบรวมไปเผาในเตาเผาที่มีประสิทธิภาพในสถานที่อื่นที่เหมาะสม   

 

9 วิธีลดมลพิษจาก "ควันธูป" ช่วงเทศกาลตรุษจีน 2566