สกัดโควิด สาธารณสุข ปูพรม สั่งทุก รพ.ในสังกัดเปิดจุดฉีดวัคซีนโควิด

25 พ.ย. 2565 | 08:30 น.

สกัดโควิด ปลัด สธ. ปูพรม สั่งทุกโรงพยาบาลในสังกัดเปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมดำเนินการเชิงรุกจัดรถโมบายเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง 608 หลังพบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยติดโควิดเพิ่มมากขึ้น

จากสถานการณ์โรคโควิด -19 ขณะนี้ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นนั้น นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง แพทย์จ่ายยาและรักษาแบบผู้ป่วยนอก ส่วนการใช้เตียง
ในโรงพยาบาลนั้นยังไม่เพิ่มขึ้นมากจนต้องมีมาตรการเพิ่มเติมแต่อย่างใด เช่นเดียวกับผู้เสียชีวิตที่ยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นไม่มากเช่นกัน คือ เฉลี่ยไม่เกิน 10 รายต่อวัน ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามที่คาดการณ์ว่า จะพบการระบาดในลักษณะ Small Wave และจะค่อย ๆ ลดลงช่วงหลังปีใหม่

 

อย่างไรก็ดี การพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทำให้ช่วงนี้ประชาชนเข้ารับวัคซีนมากขึ้นด้วย จึงได้สั่งการให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศ

 

กำหนดเป้าหมายการฉีดวัคซีนในช่วงนี้และให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดจัดจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์วัน เวลาให้บริการให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและมารับบริการได้สะดวก

"แม้จะมีการกำหนดวันเวลาให้บริการ แต่หากประชาชนวอล์กอินมาขอรับบริการไม่ตรงวันก็ขอให้ฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ไม่ต้องกังวลเรื่องเปิดขวดวัคซีนฉีดไม่หมดแล้วต้องทิ้ง เพราะแม้ขวดหนึ่งจะฉีดเพียงคนเดียวก็ถือว่า มีประโยชน์กว่าที่จะรอหลายคนแล้วทำให้ไม่ได้ฉีด เพราะคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้น" นพ.โอภาส กล่าว 

นพ.โอภาส กล่าวต่อว่า นอกจากการกระจายวัคซีนโควิด 19 ถึงระดับ รพ.สต.เพื่อให้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับบริการใกล้บ้าน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาลชุมชน และลดการสูญเสียรายได้ของญาติจากการหยุดงานพามาฉีดวัคซีน แต่เพื่อเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนให้มากขึ้นและสะดวกยิ่งขึ้น ได้แจ้งให้มีการจัดกิจกรรมเชิงรุก เช่น จัดรถโมบายยูนิตฉีดวัคซีนพร้อมนัดหมายให้มารับบริการในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่ม 608 คือ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์